Voortgang onderzoek 115

 Op zoek naar een nieuw medicijn tegen leukemie

Bij meer dan 50% van de zuigelingen (kinderen jonger dan 1 jaar) met ALL falen de behandelingen. Een belangrijk factor bij het falen van deze behandelingen is ongevoeligheid voor de bestaande medicijnen. In dit onderzoek wordt daarom gekeken of bestaande in volwassen geteste en goedgekeurde medicijnen in staat zijn om specifiek leukemie cellen van zuigelingen te elimineren. De veelbelovende resultaten laten zien dat 8 van de duizenden onderzochte medicijnen zeer gericht de leukemiecellen van zuigelingen aanvallen.

Veruit de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd is acute lymfatische leukemie (ALL). Dankzij intensief onderzoek in de afgelopen decennia zijn de genezingskansen voor kinderen met ALL heden ten dage gunstig. Met behulp van chemotherapie geneest ongeveer 85% van alle kinderen met ALL. Echter, deze behandelingen falen nog steeds bij meer dan 50% van de zuigelingen (kinderen jonger dan 1 jaar) met ALL. Een belangrijk factor bij het falen van deze behandelingen is ongevoeligheid voor de bestaande medicijnen. Verscheidene pogingen om de behandelingen te verzwaren door hogere doseringen toe te dienen hebben helaas weinig tot niets uitgehaald. Bovendien is het verzwaren van de therapie niet zonder risico, omdat deze medicijnen doorgaans behoorlijke schade aanrichten aan het lichaam van de kinderen met ALL. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk “nieuwe” medicijnen te vinden die wel effectief werken tegen deze agressieve vorm van leukemie bij zuigelingen. Momenteel zijn er verscheidene collecties van in volwassenen geteste en tevens goedgekeurde medicijnen beschikbaar, speciaal ontworpen om het laboratoriumonderzoek naar toepasbare medicijnen te vergemakkelijken. Met dit onderzoek zullen er dan ook enkele van deze collecties (bestaande uit vele verschillende medicijnen) gebruikt worden om te onderzoeken welk van deze middelen in staat zijn om specifiek leukemie cellen van zuigelingen te elimineren.

voortgang onderzoek 115

Zoals gepland zijn in het eerste jaar van het onderzoek de duizenden verschillende medicijnen getest op hun vermogen specifiek de leukemiecellen van zuigelingen met ALL te elimineren. De resultaten van deze tijdrovende serie experimenten laten 8 medicijnen zien die inderdaad zeer gericht de leukemiecellen van zuigelingen aanvallen. Momenteel worden deze 8 medicijnen getest in een uitgebreid panel van leukemie samples van zowel zuigelingen als van oudere kinderen met ALL. De medicijnen die ook in deze uitgebreide testen veelbelovende resultaten vertonen, zullen worden geselecteerd voor verder onderzoek in de komende 3 jaar van dit onderzoek.