Voortgang onderzoek 104

Hoe zaaien neuroblastoomcellen zich uit?

Bij kinderen met een neuroblastoom is het uitzaaien van de neuroblastoomcellen naar andere organen de belangrijkste oorzaak van overlijden. In dit project wordt daarom onderzocht hoe het uitzaaien van neuroblastoomcellen werkt. Voor twee eiwitten hebben de onderzoekers inmiddels aangetoond dat ze een rol spelen bij het uitzaaien van neuroblastoomcellen. Deze belangrijke informatie brengt de onderzoekers dichter bij het doel: het kunnen voorspellen welke patiënten een hoog risico lopen op uitzaaien van neuroblastoomcellen en het effectiever kunnen behandelen van uitzaaiingen.

Onderzoek naar de mechanismen van het uitzaaien van neuroblastoomcellen

Bij neuroblastoom, naast leukemie een van de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen, is het uitzaaien van de kankercellen naar andere organen de belangrijkste oorzaak van overlijden. Dit onderzoek heeft als doel de hierbij betrokken mechanismen te ontrafelen. Er is recent aangetoond dat het eiwit TRPM7 invloed heeft op de beweeglijkheid van een cel en in die hoedanigheid het uitzaaien van gekweekte neuroblastoomcellen kan beïnvloeden. TRPM7 maakt deel uit van een speciale hechtingsstructuur die in gezond weefsel de cellen verankerd. Verhoogd TRPM7 maakt de hechtingstructuren  dynamischer waardoor neuroblastoom cellen zich makkelijker bewegen en het omliggende weefsel kunnen binnen dringen. Dit bevestigt de aanname dat TRPM7, of andere eiwitten die onderdeel uitmaken van de hechtingsstructuren, belangrijk zijn voor uitzaaiing.

Hoeveelheid TRPM7 in de cel

Voor één van de eiwitten uit de hechtingsstructuur, Tropomoduline-2, is er inmiddels aangetoond dat de hoeveelheid van dit eiwit in de cel bepaalt in welke mate deze cellen kunnen bewegen. Hoe kleiner de hoeveelheid Tropomoduline-2 eiwit, hoe sneller de cellen zich kunnen verplaatsen. Patiënten met tumoren met weinig Tropomoduline-2 hebben een veel grotere kans op overlijden ten gevolge van uitzaaiingen dan patiënten die veel van dit eiwit in de tumor hebben. Dit zou kunnen betekenen dat een verlies van het eiwit Tropomoduline-2 het uitzaaien van neuroblastoom cellen in de hand werkt. Op dit moment wordt de rol van nog een aantal andere eiwitten uit het complex op soortgelijke wijze onderzocht. Het uiteindelijke doel is het in kaart brengen van een complex van eiwitten dat bij uitzaaiing van neuroblastoom betrokken is. Met behulp van deze kennis kan er beter voorspeld worden welke patiënten een hoog risico lopen op het uitzaaien van tumorcellen. Deze nieuwe inzichten kunnen gebruikt worden om patiënten met uitzaaiing effectiever te behandelen.