kinderkanker onderzoek KiKa microscoop lab

Voor onderzoekers

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn.

Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd dient een duidelijke relatie met kinderkanker te hebben. Er kan financiering worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek met een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling.

Financiering

KiKa kent drie financieringsvormen: 

Onderzoeksprojecten
 • Voor onderzoeksvoorstellen van beperkte omvang wat betreft duur, verwachte resultaten, kosten en onderzoeksgroepen.
 • Onderzoeksprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd. 
 • Max. 4 jaar, max. € 600.000  
Pilotprojecten
 • Specifiek bedoeld om de haalbaarheid van een uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Het pilotproject heeft tot doel om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is. Bij succes zal dit project het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen.
 • De totale kosten voor een pilotproject (inclusief eventuele bijdragen uit andere bronnen) dienen maximaal € 125.000 te zijn voor de dekking van zowel materiële als personele kosten.
 • Pilotprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 1.5 jaar, max. € 125.000
   
Meerjarige programma's
 • Specifiek bedoeld om uitgebreide onderzoeksvoorstellen, bestaande uit meerdere complementaire workpackages, mogelijk te maken. 
 • Financiering van meerjarige programma’s biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld meerdere (multidisciplinaire) vraagstellingen binnen een overkoepelend onderzoeksproject aan te pakken of om projecten waar grote en complexe samenwerkingen van belang zijn mogelijk te maken.
 • De meerwaarde van een groot programma boven meerdere losse onderzoeksprojecten dient te worden beredeneerd.
 • Er dient een duidelijk plan te worden opgesteld voor de valorisatie en translatie van de onderzoeksresultaten.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd. 
 • Programma’s kunnen in principe door maximaal 2 programmaleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 programmaleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 6 jaar, max. € 2.500.000


Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt. Voor data die bescherming vereisen, bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijk van aard zijn, dient de waarborging van deze bescherming te worden aangegeven. 

Subsidieaanvraag
 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het betreffende formulier en de KiKa budgettool (in Excel) te mailen naar onderzoek@kika.nl

Onderzoeksprojecten en pilotprojecten
KiKa streeft ernaar de beoordelingsprocedure binnen drie maanden te voltooien. Wanneer een project vóór de onderstaande data wordt ingediend, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad besproken worden. 
Data 2020: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Meerjarige programma’s
Meerjarige programma’s worden één keer per jaar beoordeeld. Voor subsidie voor meerjarige programma's dient een vooraanvraag te worden gestuurd voor 1 april. Begin juli wordt gecommuniceerd of een volledige aanvraag mag worden ingediend. Volledige aanvragen dienen voor 1 oktober ingediend te zijn. Bekendmaking van toekenning vindt plaats in december. Wanneer KiKa het nodig vindt, kan de hierboven beschreven procedure worden aangepast. 

Klik hier voor de pagina met downloads voor onderzoekers.
Click here for downloads and English translations for researchers.

Vragen? Stuur een mail naar onderzoek@kika.nl 

Oproep aan alle onderzoekers:

Werk jij aan een door KiKa gefinancierd onderzoek en heb je leuk onderzoeksnieuws? Deel het met ons! Stuur een mail naar  onderzoek@kika.nl  en wij plaatsen een bericht hierover op de website en social media.

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren