kinderkanker onderzoek KiKa microscoop lab

Voor onderzoekers

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn.

Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd dient een duidelijke relatie met kinderkanker te hebben. Er kan financiering worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek met een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling.

Financiering

Let op! Aanpassingen in data voor indiening en toekenningsbesluit 2021.


Ook KiKa merkt de effecten van het coronavirus. Een groot deel van de acties en evenementen is geannuleerd en ook werving heeft een aantal maanden stilgelegen. Het is op dit moment nog niet exact te voorspellen wat de impact van de coronacrisis op het beschikbare budget van 2021 zal zijn.

Om de bovengenoemde redenen hebben wij besloten de volgende aanpassingen door te voeren op de planning van 2021
 • In 2021 zijn er twee indieningsrondes. De deadlines voor de aanvraag van onderzoeks- en pilotprojecten zijn op 1 januari 2021 en 1 augustus 2021 (definitieve data).
 • De beoordeling van de projecten in deze twee rondes worden respectievelijk in mei en tegen het eind van het kalenderjaar met de onderzoekers gecommuniceerd.
 • De eerstvolgende deadline voor het indienen van een nieuwe vooraanvraag voor een meerjarig programma is op 1 april 2023.  


Financieringsvormen 

KiKa kent drie financieringsvormen: 

Onderzoeksprojecten
 • De meest gangbare vorm van onderzoek waarin één of enkele wetenschappelijke vragen centraal staan.
 • Onderzoeksprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.
 • Max. 4 jaar, max. € 600.000
   
Pilotprojecten
 • Specifiek bedoeld om de haalbaarheid van een uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Het pilotproject heeft tot doel om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is. Bij succes zal dit project het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen.
 • De totale kosten voor een pilotproject (inclusief eventuele bijdragen uit andere bronnen) dienen maximaal € 125.000 te zijn voor de dekking van zowel materiële als personele kosten.
 • Pilotprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 1.5 jaar, max. € 125.000
   
Meerjarige programma's
 • Specifiek bedoeld om uitgebreide onderzoeksvoorstellen, bestaande uit meerdere complementaire workpackages, mogelijk te maken. 
 • Financiering van meerjarige programma’s biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld meerdere (multidisciplinaire) vraagstellingen binnen een overkoepelend onderzoeksproject aan te pakken of om projecten waar grote en complexe samenwerkingen van belang zijn mogelijk te maken.
 • De meerwaarde van een groot programma boven meerdere losse onderzoeksprojecten dient te worden beredeneerd.
 • Er dient een duidelijk plan te worden opgesteld voor de valorisatie en translatie van de onderzoeksresultaten.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd. 
 • Programma’s kunnen in principe door maximaal 2 programmaleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 programmaleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 6 jaar, max. € 2.500.000


Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt. Voor data die bescherming vereisen, bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijk van aard zijn, dient de waarborging van deze bescherming te worden aangegeven. 

Subsidieaanvraag

Indienen
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door het betreffende formulier en de KiKa budgettool (in Excel) te mailen naar onderzoek@kika.nl

In het geval van een herindiening of aangepaste versie van een eerder ingediend voorstel, gelieve duidelijk aangeven in welk opzicht de nieuwe aanvraag verschilt van de eerdere aanvraag (d.m.v. een begeleidende brief en, indien van toepassing, het visueel duiden van aangepaste stukken tekst).

Data 2021

Wanneer een project vóór de onderstaande data wordt ingediend, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad besproken worden.

- Onderzoeksprojecten en pilotprojecten 

1 januari, 1 augustus (definitief)

- Meerjarige programma's
KiKa financiert elk jaar maximaal één meerjarig programma. Aanvragen worden één keer per jaar beoordeeld. Voor subsidie voor meerjarige programma's dient een vooraanvraag te worden gestuurd voor 1 april. Begin juli wordt gecommuniceerd of een volledige aanvraag mag worden ingediend. Volledige aanvragen dienen voor 1 december ingediend te zijn. Wanneer KiKa het nodig vindt, kan de hierboven beschreven procedure worden aangepast. 
 

Let op: in 2021 en 2022 is er geen mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor meerjarige programma’s. Vooraanvragen kunnen voor 1 april 2023 ingediend worden.

KiKa is zich ervan bewust dat de coronacrisis impact heeft op de lopende onderzoeksprojecten die zij financiert. Het is onvermijdelijk dat de planning van projecten hierdoor beïnvloed wordt. Wij hebben in 2020 contact opgenomen met alle betreffende onderzoekers om de gevolgen te inventariseren en samen naar een mogelijke oplossing te kijken.  Bij vragen of indien er zich specifieke issues voordoen kan er contact worden opgenomen met onderzoek@kika.nl

Forms, conditions, procedures and english translations

Klik hier voor de pagina met downloads voor onderzoekers.
Click here for downloads and English translations for researchers.

Tom Voûte young investigator awards 

Jaarlijks stelt KiKa twee prijzen van elk € 2.500 ter beschikking voor jonge onderzoekers, werkzaam op het gebied van de kinderoncologie. Lees hier meer. 

Oproep aan alle onderzoekers:

Werk jij aan een door KiKa gefinancierd onderzoek en heb je leuk onderzoeksnieuws? Deel het met ons! Stuur een mail naar  onderzoek@kika.nl  en wij plaatsen een bericht hierover op de website en social media.

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren