Tom Voûte Awards 2017

Op 28 september zijn de Tom Voûte Young investigator Awards uitgereikt door KiKa aan 2 getalenteerde jonge kinderkanker onderzoekers. Ook dit jaar was de jury onder de indruk van het hoge niveau van alle inzendingen.

De winnaars van dit jaar zijn Ariadne Ooms van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (links op de foto) en René Marke van het Radboud MC (rechts op de foto). Beiden ontdekten in hun onderzoek nieuwe informatie over kinderkanker die kan bijdragen aan betere en nieuwe behandelingen in de toekomst.

Ariadne heeft nieuwe DNA afwijkingen gevonden die voorkomen in een deel van de niertumoren bij kinderen. Zij zag dat een deel van deze afwijkingen vooral voorkomen in niertumoren met een slechte prognose. Deze afwijkingen kunnen daarmee gebruikt worden om te bepalen of een patiënt een extra zware behandeling nodig heeft. Bovendien kunnen deze afwijkingen als aanknopingspunt dienen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

René keek in zijn onderzoek naar de oorzaak van therapie ongevoeligheid bij patiëntjes met leukemie. In zijn onderzoek vond hij dat in een deel van de leukemiepatiënten een bepaald eiwit minder aanwezig is. Deze patiënten bleken veel ongevoeliger voor behandeling met veelgebruikte geneesmiddelen zoals prednisolon en dexamethason. Daarmee vormen deze patiënten een nieuwe groep met een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. Toekomstig onderzoek zal erop gericht zijn de gevolgen op moleculair niveau te onderzoeken en aan te pakken met nieuwe medicijnen.