Kwaliteitsbewaking KiKa en de Wetenschappelijke Raad (WR)

KwaliteitsbewakingMet de giften en bijdragen die KiKa ontvangt wordt  wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker gefinancierd. Omdat we van mening zijn dat voor de realisatie van onze doelstellingen alleen excellent onderzoek voor ondersteuning in aanmerking komt heeft KiKa een eigen Wetenschappelijke Raad (WR) die alle onderzoeksvoorstellen beoordeelt. Gedurende de looptijd van de onderzoeken volgt KiKa de voortgang. Wanneer er naar het oordeel van KiKa onvoldoende voortgang is, behoudt KiKa zich het recht voor om de financiering tussentijds te stoppen. Lees hier meer over de kwaliteitsbewaking van KiKa.

De Wetenschappelijke Raad KiKa (WR KiKa) bestaat uit vooraanstaande onafhankelijke onderzoekers op het gebied van kanker, met goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ieder hebben zij een eigen expertise die samen het hele veld van kankeronderzoek bestrijken.

De WR KiKa komt vier keer per jaar bijeen om projecten te bespreken en bestaat uit de volgende leden:

  • Prof.dr. Emile Voest (voorzitter)
  • Prof.dr. Jacques Neefjes (vice-voorzitter)
  • Prof.dr. Yves Benoit
  • Prof.dr. Hans Bos
  • Prof.dr. Edwin Cuppen
  • Prof.dr. Carl Figdor
  • Prof.dr. Henk Jan Guchelaar
  • Dr. Anne May
  • Prof.dr. Roel Willemze