Onderzoek 95

Voortgang onderzoek 95

De overlevingskansen van kinderen met acute myeloïde leukemie en neuroblastoom zijn slechter dan kinderen met andere vormen van kanker. Dit onderzoek richt zich daarom op de ontwikkeling van een aanvullende effectieve behandeloptie namelijk een vaccin uit navelstrengbloed.

 

Onderzoek naar het gebruik van navelstrengbloed voor stamceltransplantatie en anti-AML activiteit

In kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) zijn cellen van het afweersysteem veranderd in kankercellen. Voor de beste kans op genezing/overleving ontvangen bepaalde kinderen naast de standaardbehandeling van chemotherapie (en bestraling) een stamceltransplantatie (SCT). Dit is een veelbelovende therapie waarbij het zieke afweersysteem van de kinderen wordt vervangen door getransplanteerde stamcellen die uitrijpen tot een nieuw gezond afweersysteem. De stamcellen kunnen onder andere uit navelstrengbloed worden gezuiverd. Na transplantatie moeten stamcellen snel gaan delen en zich ontwikkelen tot bepaalde witte bloedcellen. Dendritische cellen helpen hierbij door het presenteren van kleine stukjes kankercellen en instructies te geven voor het aanmaken van grote legers kanker-specifieke witte bloedcellen.

12. Voortgang onderzoek 95

De eerste fase van het onderzoek (groen) is op dit moment bijna voltooid. Op basis van de beschikbare literatuur en de eigen ervaringen zijn de afgelopen maanden besteed aan het optimaliseren van de kweekcondities om zo veel mogelijk dendritische cellen te kunnen kweken vanuit navelstrengbloedstamcellen. Het huidige kweekprotocol bestaat uit 2 stappen. In stap 1 wordt er een combinatie van groeifactoren gebruikt waardoor de stamcellen gaan delen en tot een factor 600 kunnen toenemen. Vervolgens kunnen er in de tweede stap, met behulp van andere verschillende combinaties van groeifactoren, vanuit die stamcellen verschillende dendritische cellen gekweekt worden. Dankzij deze tweestapsstrategie kunnen er ruim voldoende dendritische cellen genereerd worden voor de vaccinaties die we na stamceltransplantatie willen gaan geven. Momenteel wordt er aan de volgende stap in de ontwikkeling van het vaccin gewerkt. Hierin wordt onderzocht of de dendritische cellen specifieke witte bloedcellen, die de tumorcel moeten aanvallen, kunnen activeren. Dit wordt gedaan voor al de verschillende types dendritische cellen die we vanuit de stamcellen kunnen kweken. Op basis van die testen kan er achterhaald worden welke dendritische cellen het meest geschikt zullen zijn voor het genereren van een sterke afweer tegen kanker in de patiënten. Vervolgens zal de veiligheid van het product getest moeten worden alvorens het in de kliniek toegepast kan worden.