Onderzoek 90

Voortgang onderzoek 90

Medulloblastoom is de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor bij kinderen. In dit onderzoek wordt het DNA van een grote groep medulloblastoom tumoren onderzocht. Er zijn al enkele genen geïdentificeerd die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van deze tumor.

DNA onderzoek in een grote groep medulloblastoom tumoren

Het medulloblastoom is de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor bij kinderen. Ook al zijn de overlevingskansen van medulloblastoom patiënten de laatste jaren toegenomen, toch overlijdt nog steeds zo’n 30% als gevolg van deze tumor. De therapie, bestaande uit een combinatie van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, is erg zwaar en daarnaast hebben de patiënten, en vooral jonge kinderen, veel en lang last van bijwerkingen van de therapie, zoals leer-, groei- en concentratiestoornissen. Om nieuwe en betere medicijnen te vinden voor kinderen met een medulloblastoom is het daarom noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de biologische processen van deze hersentumoren bij kinderen en de genen te identificeren die daar een belangrijke rol in spelen. Recent is het duidelijk geworden dat het medulloblastoom eigenlijk niet één ziekte is. Er bestaan verschillende subtypen die genetisch en biologisch erg van elkaar verschillen en ook klinisch een ander beeld laten zien. Om deze subtypen nu beter te karakteriseren en te onderzoeken en alle genetische afwijkingen per subtype beter in kaart te brengen wordt er in dit project een grote serie medulloblastoom tumoren (>400) bij elkaar gebracht en volledig geanalyseerd. Om echter deze grote groep medulloblastoom tumoren bijeen te brengen is het noodzakelijk om internationaal samen te werken.

 13. Voortgang onderzoek 90

Het DNA (zie figuur) van deze medulloblastoom tumoren wordt nu op verschillende manieren onderzocht. De eerste resultaten voortkomend uit deze studies hebben al laten zien hoe divers de verschillende medulloblastoom subtypen zijn en laten ook duidelijke verschillen zien tussen bijvoorbeeld medulloblastoom tumoren in hele jonge kinderen, oudere kinderen of volwassenen. Genen die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van medulloblastoom zijn daarbij geïdentificeerd. De ontdekking van deze genen kunnen leiden tot nieuwe behandelmethoden in de toekomst.