Mini-niertumoren als revolutionair nieuw testsysteem voor therapie

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum zullen, met steun van KiKa, de revolutionaire organoid technologie gaan gebruiken om mini-niertumoren te kweken in schaaltjes in het laboratorium. Deze mini-tumoren worden gevormd uit materiaal van individuele patiënten en hebben de eigenschappen van de originele tumor. Deze techniek maakt het mogelijk om snel een grote hoeveelheid geneesmiddelen te testen. Bovendien kunnen hiermee verschillende geneesmiddelen eerst op de cellen van een patiënt worden getest, voordat ze daadwerkelijk aan de patiënt worden toegediend. Hopelijk zal deze technologie de zoektocht naar nieuwe middelen voor niertumoren in een stroomversnelling brengen. En dat is hard nodig; voor sommige soorten niertumoren zijn de overlevingskansen op dit moment namelijk slechts 30%.

Klik hier voor informatie over dit onderzoek.