Afgerond onderzoek: Meer inzicht in het ontstaan van T-cel acute lymfatisch leukemie

Meer inzicht in het ontstaan van T-cel acute lymfatisch leukemie

Begin 2012 werd onderzoek 12 “Onderzoek naar DNA afwijkingen die tot foutieve regulatie van eiwit signaalroutes leiden bij kinderen met T-cel acute lymfatische leukemie” succesvol afgerond.

Het onderzoek dat in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis werd uitgevoerd, heeft tot uitstekende resultaten geleid die in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd zijn. Ook zullen de resultaten deel uitmaken van het proefschrift van Drs. Linda Zuurbier dat eind 2012 gepubliceerd zal worden. 

Met dit onderzoek is belangrijke informatie verworven over het voorkomen van bepaalde DNA afwijkingen in stukjes DNA die coderen voor eiwitten uit eiwit signaalroutes. Deze signaalroutes spelen een belangrijke rol in celgroei en celoverleving. Foutieve regulatie van deze signaalroutes kan bijdragen aan of zelfs de oorzaak zijn van het ontstaan van het kwaadaardige karakter van de leukemiecellen. De verkregen informatie over het voorkomen van bepaalde DNA afwijkingen heeft tot meer inzicht geleid in het ontstaan van T-cel acute lymfatische leukemie.
In de toekomst zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn van deze DNA afwijkingen en de ontregelde eiwit signaalroutes. Ook zal er gekeken worden of er medicijnen tegen deze ontregelde eiwit signaalroutes ontwikkeld kunnen worden.

Lees meer over dit onderzoek op onze website: Onderzoek 12.