Afgerond onderzoek: Medicijndrank voor de behandeling van leukemie blijkt succesvol

Medicijndrank voor de behandeling van leukemie blijkt succesvol

Onderzoek 24 onder leiding van Prof.dr. Rob Pieters, Dr. Lidwien Hanff en Dr. Michel Zwaan is in mei van dit jaar succesvol afgerond. Het onderzoek had als doel de huidige behandeling van patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) te verbeteren.

Patiënten met ALL  worden landelijk volgens het ALL10 behandelingsplan behandeld. Gedurende een periode van 1 tot 2 jaar krijgen ze als ‘onderhoudsbehandeling’ dagelijks het medicijn mercaptopurine (6MP). Van dit medicijn werden tot nu toe capsules gemaakt die de juiste hoeveelheid medicijn bevatten. Afhankelijk van de bloedwaardes van de patiënt moet de hoeveelheid medicijn iedere 2 à 3 weken aangepast worden. Omdat niet iedere apotheek is uitgerust om deze capsules te maken is het medicijn soms niet op tijd en in de juiste hoeveelheid beschikbaar voor de patiënten die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven.
Daarom is er in dit onderzoek een drank van dit medicijn ontwikkeld. Deze drank moet ervoor zorgen dat het medicijn altijd en in de juiste hoeveelheid beschikbaar is voor patiënten. De werkzaamheid en het gebruiksgemak is onderzocht in de 20 patiënten met ALL die deelnamen aan dit project.
Hieruit is gebleken dat de medicijndrank een hoge kwaliteit heeft. De werkzaamheid van de drank is gelijk aan die van de capsules en bovendien lang houdbaar. De hoeveelheid medicijn die de patiënten moeten innemen is gemakkelijk aan te passen door hoeveelheid medicijndrank te variëren. Daarnaast verkoos het merendeel van de 20 patiënten de medicijndrank boven de capsules.
Het onderzoek geeft duidelijk aan dat deze medicijndrank de behandeling van ALL zou kunnen verbeteren. De onderzoekers zullen de medicijndrank daarom nu landelijk gaan introduceren.

Lees meer over dit onderzoek op onze website: Onderzoek 24