“De late effecten van radiotherapie bij overlevenden van kinderkanker” gepubliceerd

Resultaten onderzoek 68 “De late effecten van radiotherapie bij overlevenden van kinderkanker” gepubliceerd

De resultaten van onderzoek 68 hebben tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Radiation Oncology geleid.

Dankzij steeds verbeterende behandelingstechnieken is de lange-termijn overleving van kinderen met kanker indrukwekkend toegenomen. Tegelijk met die groeiende overlevingscijfers zien we echter ook meer tumor- en behandeling gerelateerde late effecten.
In dit onderzoek naar late effecten na hersenbestraling werden de late effecten die voorkwamen in overlevenden die op de hersenen bestraald werden vergeleken met late effecten in overlevenden die geen hersenbestraling ontvingen. In de groep die hersenbestraling kreeg, kwamen niet alleen méér late effecten voor, maar waren de effecten ook vaker ernstiger.
Tevens is de relatie tussen de bestralingsdosis en de late effecten onderzocht. Omdat bestralingsschema’s in de loop der jaren veranderd zijn is de werkelijk gegeven dosis omgerekend naar een uniform vergelijkbare dosis. In overlevenden die behandeld waren voor een ander soort kanker dan een hersentumor leken de dosis-effect relaties duidelijker te zijn, dan in overlevenden die voor een hersentumor waren behandeld. Het is waarschijnlijk dat de late effecten in overlevenden van een hersentumor vooral gerelateerd zijn aan de tumor zelf.