Afgerond onderzoek: Is het mogelijk om een longaandoening te voorspellen bij kinderen na een stamceltransplantatie?

Is het mogelijk om een longaandoening te voorspellen bij kinderen na een stamceltransplantatie?

Onderzoek 80 is succesvol afgerond.

Is het mogelijk om een longaandoening te voorspellen bij kinderen na een stamceltransplantatie?

Stamceltransplantatie is de enige behandeloptie voor een aantal soorten kinderkanker. Dit is een intensieve behandeling waarbij veel complicaties op kunnen treden, zoals een longaandoening. Deze longaandoening treedt in 5-30% van de patiënten die worden getransplanteerd op. Het is een ontsteking van het longweefsel die wordt veroorzaakt door een afweerreactie van donorcellen die het eigen longweefsel als lichaamsvreemd zien. Ongeveer 50% van de patiënten met deze aandoening overlijdt en het is daarom van levensbelang om deze aandoening te voorkomen en beter te behandelen.
In dit onderzoek is er gekeken of het mogelijk is om deze longaandoening te kunnen voorspellen met behulp van bepaalde eiwitten in het bloed. De aanwezigheid van deze eiwitten werd bij patiënten die een stamceltransplantatie hadden ondergaan gemeten. Helaas voorspelde de hoeveelheid aanwezige eiwitten niet of de patiënt wel of geen longaandoening ontwikkelde. Maar zodra de longaandoening zich eenmaal had ontwikkeld bleken er wel twee eiwitten een goede voorspeller voor het verloop van de ziekte te zijn.
Dit is een belangrijke bevinding die in de praktijk gebruikt kan worden.
Er zal daarom voortaan bij alle patiënten vóór transplantatie bloed worden afgenomen om de hoeveelheid eiwitten te bepalen. Mocht de longaandoening optreden wordt er opnieuw bloed afgenomen en de hoeveelheid eiwitten bepaald, evenals 5 weken na het starten van de behandeling van de longaandoening. Het beleid ten aanzien van intensivering van de therapie zal mede van deze bepalingen afhangen.
Er kan nog niet voorspeld worden óf de longaandoening optreedt na stamceltransplantatie, maar wanneer de longaandoening optreedt kan wel het verloop van de ziekte worden voorspeld. Dit is een stap in de goede richting.  

Lees meer over dit onderzoek op onze website: Onderzoek 80