Voortgang Onderzoek 110

Onderzoek naar het toedienen van antistoffen bij de behandeling van acute lymfatische leukemie Een belangrijke bijwerking van chemotherapie bij de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) is dat de afweer tegen infecties vermindert. Om de overlevingskansen van ALL in de toekomst te verbeteren is het belangrijk om het risico op infecties te beperken. Daarom krijgen kinderen tijdens de behandeling standaard antibiotica en soms ook medicijnen tegen schimmelinfecties voorgeschreven. Om het afweersysteem verder te ondersteunen kunnen antistoffen, immuunglobulines genoemd, via een infuus toegediend worden. Normaal gesproken worden deze antistoffen alleen gegeven als dat nodig is. De behandelend arts bepaalt wanneer dat is. Er zijn echter geen resultaten van studies beschikbaar die de werking van deze antistoffen bevestigen.

20. Voortgang onderzoek 110

In dit onderzoek wordt er onderzocht of het driewekelijks toedienen van antistoffen beter is dan alleen antistoffen geven als het nodig is. Tot nu toe zijn er 16 kinderen gestart met deelname aan deze studie. Deze kinderen met ALL worden door loting in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt elke drie weken antistoffen toegediend gedurende de totale behandeling voor ALL; de andere groep krijgt geen antistoffen, behalve wanneer er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. De groepen worden vergeleken op het aantal ziekenhuisopnames voor koorts en het aantal antibioticakuren voor infecties. Inmiddels doen alle kinderoncologische centra mee aan deze studie en zal het aantal deelnemers sterk gaan groeien. Het uiteindelijke doel van deze studie is te onderzoeken of het toedienen van antistoffen tegen ziekteverwekkers het optreden van infecties en het overlijden aan deze ernstige bijwerking kan doen terugdringen.