Onderzoek

Om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen en behandelingen te verbeteren is veel onderzoek nodig. Mede dankzij KiKa worden veel belangrijke onderzoeken naar kinderkanker gefinancierd. Met als doel: 95% genezing. Ons streefjaar is 2025.


Nieuws

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken.

Lees hier het verhaal van dr. J. Meijerink

Foto onderzoeksteam dr. J. Meijerink
v.l.n.r.:

  1. Jules Meijerink
  2. Jordy van der Zwet
  3. Yvette van Helsdingen
  4. Wilco Smits
  5. Kirsten Canté-Barrett
  6. Eric Vroegindeweij
  7. Jessica Buijs-Gladdines

Nieuw veelbelovend medicijn tegen leukemie bij baby’s gevonden

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum hebben een medicijn gevonden dat heel goed lijkt te werken tegen leukemie bij baby’s. Een zeer welkom resultaat aangezien nu nog steeds 65% van deze baby’s overlijdt. KiKa steunt nu ook het vervolg van dit onderzoek waarin het middel verder getest zal worden. Hopelijk wordt de werking van dit middel hiermee snel bevestigd zodat het ingezet kan worden bij deze jonge patiëntjes.

 

Klik hier voor meer informatie over het eerste deel van het onderzoek
Klik hier voor meer informatie over het vervolgonderzoek

 

Grote late effecten studie van start

Onlangs is deel 2 van de grote landelijke SKION-LATER studie van start gegaan. Overlevenden van kinderkanker krijgen vaak te maken met nare late effecten als gevolg van hun ziekte of behandeling. Voorbeelden hiervan zijn hartproblemen, onvruchtbaarheid, ontwikkeling van andere tumoren, maar ook psychische problemen. In de SKION-LATER studie wordt onderzoek gedaan naar een grote reeks van deze late effecten. Daarvoor worden de komende 3 jaar meer dan 5000 overlevenden van kinderkanker uitgenodigd om deel te nemen. Door deze studie zullen late effecten in de toekomst beter opgespoord en behandeld kunnen worden. Bovenal zal de behandeling zo aangepast kunnen worden dat late effecten zoveel mogelijk voorkomen worden. KiKa ondersteunt, samen met stichting ODAS, de infrastructuur van deze studie met een programma subsidie. Daarnaast financiert KiKa ook specifieke projecten binnen deze studie, zoals deze studie naar kwetsbaarheid.

Therapie-ongevoelige leukemiecellen aangepakt

In een door KiKa gefinancierd onderzoek is een belangrijke oorzaak van ongevoeligheid voor medicijnen bij T-cel leukemie gevonden. Vervolgens is het in laboratoriumproeven gelukt deze ongevoeligheid te omzeilen met experimentele medicijnen. Deze mooie bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift PLoS Medicine.  In het vervolg-onderzoek, dat opnieuw door KiKa wordt gesteund, zal bestudeerd worden hoe deze nieuwe medicijnen ingezet kunnen worden voor toekomstige patiënten. Hopelijk zal dit snel nieuwe geneesmiddelen opleveren die de overlevingskansen bij kinderen met deze hoog-risico vorm van leukemie kunnen verbeteren.

Hide and seek: inzicht verstoptechniek leukemiecellen biedt aanknopingspunten voor verbeterde therapie

In een door KiKa gefinancierd onderzoek is aangetoond hoe leukemiecellen zich kunnen verstoppen voor chemotherapie in het lichaam. Met deze kennis kan de therapie nu aangepast worden om de leukemiecellen nog beter aan te vallen.
Leukemiecellen houden zich vaak schuil in het beenmerg. Het was al bekend dat dit een beschermende omgeving is voor leukemiecellen omdat ze hier van voedingsstoffen worden voorzien. In dit onderzoek is aangetoond dat de leukemiecellen hier bovendien beschermd worden tegen chemotherapie. Er blijken gespecialiseerde cellen in het beenmerg te zitten die de chemotherapie kunnen afbreken. Deze kennis kan nu gebruikt worden om de bestaande therapie te verbeteren. Zo kan de chemotherapie aangepast worden zodat het niet meer kan worden afgebroken of kan de therapie gecombineerd worden met middelen die de leukemiecellen uit het beschermende beenmerg verjagen.

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken.

Lees hier het verhaal van Prof. Marry van den Heuvel-Eibrink

Vervolg onderzoek naar voorkómen nare bijwerkingen dexamethason

onderzoeksnieuwsKiKa gaat een vervolg van het succesvolle onderzoek naar het voorkómen van nare bijwerkingen van dexamethason financieren.

Dexamethason is een krachtig middel dat effectief is in het doden van kankercellen bij kinderen met acute lymfatische leukemie. Helaas heeft dit middel veel vervelende bijwerkingen zoals ernstige gedrags- en slaapproblemen.

 Een eerdere KiKa studie toonde al aan dat toevoeging van een natuurlijke dosis lichaamseigen hormoon kan helpen om deze bijwerkingen te beperken. Een veelbelovend resultaat, want hiermee lijkt een makkelijke en veilige manier gevonden te zijn om deze nare bijwerkingen te voorkomen. Voordat dit hormoon daadwerkelijk kan worden toegepast bij de behandeling, zal de werking wel eerst bevestigd moeten worden in een grote groep kinderen met ernstige bijwerkingen.

KiKa steunt deze grote vervolgstudie, die binnenkort van start zal gaan in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hopelijk wordt hiermee het positieve effect van dit hormoon bevestigd en zullen patiëntjes met ALL snel minder last hebben van vervelende bijwerkingen.

 Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek 

Anti-kanker vaccin ontwikkeld voor de behandeling van kinderen met acute myeloïde leukemie

onderzoekscentrum_y1v1009Mooie resultaten uit KiKa gefinancierd onderzoek:

Onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn erin geslaagd een anti-kanker vaccin te produceren voor kinderen met acute myeloïde leukemie. Specifiek voor kinderen die als onderdeel van hun behandeling een stamceltransplantatie hebben ondergaan kan dit een belangrijke toevoeging zijn.

Bij een stamceltransplantatie wordt het zieke afweersysteem van de patiënt vervangen door getransplanteerde stamcellen die zich ontwikkelen tot een nieuw gezond afweersysteem. Het vaccin kan dit nieuwe afweersysteem vervolgens aansturen om gericht de kankercellen aan te vallen en te vernietigen.

Hopelijk kan deze behandeling er aan bijdragen om de overlevingskansen voor kinderen met teruggekeerde acute myeloïde leukemie, die momenteel  slechts rond de 40% liggen, snel te verbeteren.

Lees hier meer over het onderzoek.  

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken.

Lees hier het verhaal van Ronald Stam

afb-onderzoeker-aan-het-woord
Foto: Onderzoeksgroep zuigelingen leukemie (Stam groep): Pauline Schneider, Patricia Garrido Castro, Ronald Stam, Priscilla Wander en Sandra Mimoso Pinhanços

Publicatie onderzoek naar hormonale stoornissen bij overlevenden van hersentumoren

161027_onderzoek_geenlogoDe afgelopen jaren hebben onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, met steun van KiKa, onderzoek gedaan naar hormonale stoornissen bij overlevenden van hersentumoren op de kinderleeftijd. De resultaten hiervan zijn onlangs gepubliceerd in “journal of clinical oncology”, een van de meest prestigieuze tijdschriften op het gebied van de oncologie.

Kinderen die in het verleden zijn behandeld voor een hersentumor lopen risico op het ontwikkelen van hormonale stoornissen op latere leeftijd. Dit kan onder andere groeistoornissen, vermoeidheid, spierslapte, overgewicht, en zowel het uitblijven als te vroeg optreden van de puberteit veroorzaken. Omdat de meeste hormonale stoornissen goed te behandelen zijn en de consequenties daarmee veelal voorkomen kunnen worden, is vroegtijdige opsporing extreem belangrijk.

In deze studie is voor het eerst binnen een grote groep kinderen (718 kinderen) die een hersentumor overleefd hebben, het vóórkomen van hormonale stoornissen kort na de diagnose bepaald. Hieruit is naar voren gekomen dat maar liefst 22% van deze kinderen al binnen 5 jaar na diagnose 1 of meerdere hormonale stoornissen ontwikkelde. Onder andere de soort tumor en het gebruik van bestraling tijdens de behandeling bleken risicofactoren te zijn voor het ontstaan van deze stoornissen.

Deze resultaten maken duidelijk dat het zeer belangrijk is kinderen al vroeg na diagnose en met grote regelmaat te testen op eventuele afwijkingen in het hormoonsysteem, met name bij kinderen met een hoog risico op deze stoornissen. Door tijdige opsporing en behandeling van deze stoornissen zullen nadelige gevolgen veelal voorkomen kunnen worden.

Lees hier het onderzoeksartikel.

Pagina 1 van 712345>>