Onderzoek

Om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen en behandelingen te verbeteren is veel onderzoek nodig. Mede dankzij KiKa worden veel belangrijke onderzoeken naar kinderkanker gefinancierd. Met als doel: 95% genezing. Ons streefjaar is 2025.


Nieuws

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken.

Lees hier het verhaal van Dr. Margreet Veening

onderzoeker

Eerste veelbelovende resultaten uit onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling van neuroblastoom

16-06-22-hubrechtsKiKa project 189, waarin gezocht wordt naar DNA afwijkingen in teruggekeerde neuroblastoom tumoren, is een jaar geleden gestart en er zijn nu al veelbelovende resultaten behaald! In de cellen van deze tumoren werden vaak afwijkingen gevonden die zorgen voor verhoogde aanmaak van het MEK tumor-eiwit. Remmers van dit eiwit lieten in modelsystemen een sterk tumor remmend effect zien. Op dit moment worden de eerste klinische studies bij patiënten met deze remmers gestart. Hopelijk leidt dit tot een nieuwe therapie die kan helpen bij de behandeling van deze ziekte waarvoor de prognose nog zeer slecht is.

Lees hier meer over dit onderzoek

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken. Lees hier het verhaal van Dr. Jaap Jan Boelens

Jaap Jan Boelens

Nieuw onderzoek! Zoeken naar specifieke DNA veranderingen in leukemiecellen voor betere diagnose en nieuwe behandelopties.

Onderzoekscentrum_Y1V1080Een deel van de patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) reageert niet goed op therapie en heeft een relatief slechte prognose. Dit zou goed het gevolg kunnen zijn van specifieke DNA veranderingen in de ALL cellen die van invloed zijn op de uitkomst na therapie. Om dit na te gaan zal in deze studie van een grote groep ALL patiënten (met zowel goede als slechte prognose) de DNA volgorde van de leukemiecellen in kaart gebracht worden en vergeleken met de DNA volgorde in gezonde cellen van dezelfde patiënt. Als er specifieke veranderingen worden gevonden kunnen deze vervolgens gebruikt worden om bij diagnose vast te stellen of een patiënt een goede of slechte respons op therapie zal hebben en wat de beste behandeling zal zijn. Bovendien kunnen nieuw gevonden DNA veranderingen als aangrijpingspunt dienen om de leukemiecellen gerichter aan te pakken door het ontwikkelen van aanvullende behandelmethodes gericht op de gevolgen van deze veranderingen.

Nieuw onderzoek! Mini-tumoren als nieuw revolutionair testsysteem voor therapie

Onderzoekscentrum_Y1V0906
In de laatste jaren is er helaas weinig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor neuroectodermale tumoren (voorbeelden hiervan zijn neuroblastoom, medulloblastoom en Ewing sarcoom). Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan goede experimentele tumormodelsystemen om de ziekte beter te kunnen begrijpen en nieuwe medicijnen te kunnen testen.
De onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaan in dit project gebruik maken van een nieuwe revolutionaire technologie die het mogelijk maakt “mini-tumoren” te kweken in schaaltjes in het laboratorium. Mini-neuroectodermale tumoren zullen hier voor het eerst gemaakt worden. Ze worden gevormd uit materiaal van individuele patiënten en hebben de eigenschappen van de originele tumor. Hierdoor kunnen ze onder andere gebruikt worden om de gevoeligheid van tumorcellen voor (nieuwe) medicijnen te onderzoeken.

Hopelijk zal deze technologie in de toekomst een vast onderdeel van de diagnostiek worden. Op deze manier kan er bij ieder kind met een neuroectodermale tumor de specifieke eigenschappen van de tumor vastgesteld kunnen worden en bovendien de optimale therapie getest kan worden.

 

Mooie resultaten van het onderzoek naar het verminderen van bijwerkingen van het medicijn dexamethason in kinderen met acute lymfatische leukemie

Onderzoekscentrum_Y1V1037Onderzoekers van het Erasmus MC hebben de afgelopen 4 jaar met steun van KiKa onderzoek gedaan naar een manier om de nare bijwerkingen van dexamethason te verminderen. Het onderzoek heeft veelbelovende resultaten opgeleverd.

 Het medicijn dexamethason dat gebruikt wordt voor de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) is heel krachtig in het doden van kankercellen, maar heeft helaas ernstige bijwerkingen. De meest vervelende bijwerkingen zijn stemmingswisselingen, gedragsproblemen, eetstoornissen, gewichtstoename en slaapstoornissen. Soms zijn de bijwerkingen zelfs zo ernstig dat de behandeling gestopt moet worden, wat de kans op genezing van ALL kleiner maakt.

Dexamethason onderdrukt de productie van het lichaamseigen stresshormoon cortisol. Het tekort aan cortisol zou een oorzaak kunnen zijn voor de ernstige bijwerkingen en is gemakkelijk op te lossen door een natuurlijk dosis van dit hormoon aan de behandeling toe te voegen.

In deze studie hebben 46 patiënten gedurende twee perioden van de 5-daagse dexamethason behandeling één keer het studiemedicijn en de andere keer een nepmedicijn, ook wel placebo genoemd, gekregen. Aan het begin en einde van de twee perioden kregen ouders en kind vragenlijsten over stemming, gedrag en dagelijkse activiteiten en een voedingsdagboekje. Ook werden het geheugen en de concentratie getest. Hieruit is gebleken dat de ernst van de bijwerkingen van dexamethason verschilde tussen de kinderen met ALL. Bij patiënten die last kregen van ernstige gedragsproblemen, stemmingswisselingen en slaapproblemen bleek toevoeging van het hormoon cortisol tijdens dexamethason behandeling deze bijwerkingen te verminderen. Kinderen zonder bijwerkingen van dexamethason hadden geen baat bij cortisol.

Resultaten van dit onderzoek zijn onder meer gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift “journal of clinical oncology”.

Om de hier gevonden resultaten te bevestigen zal er een vervolgstudie gedaan worden met een grotere groep van kinderen die de meest vervelende bijwerkingen op gedrag, stemming en slaap ervaren.

Nieuw lid Wetenschappelijke Raad KiKa: Alwin Huitema

De Wetenschappelijke Raad van KiKa (WR KiKa) bestaat uit vooraanstaande onafhankelijke onderzoekers op het gebied van kanker. Ieder hebben zij een eigen expertise die samen het hele veld van kankeronderzoek bestrijken. Sinds kort heeft Prof. dr. Guchelaar, expert op het gebied van de farmacologie, na 3 jaar zijn termijn als WR KiKa lid afgesloten. Als opvolger op dit expertisegebied is Prof. dr. Alwin Huitema tot de WR KiKa toegetreden. Hier wordt hij kort voorgesteld.

20160715 Nieuw lid wetenschappelijke raad KiKa Alwin Huitema

Alwin Huitema, afgestudeerd als apotheker in 1997 aan de Universiteit Utrecht, behaalde zijn doctoraat in 2001. Hij is geregistreerd als klinisch farmacoloog in 2000 en als ziekenhuisapotheker in 2001. In 2015 ontving hij de Galenus Research Prijs voor zijn bijdrage aan “ personalized medicine”. Hij is sinds 2003 aan het Antoni van Leeuwenhoek verbonden als ziekenhuisapotheker en is sinds juli 2016 tevens als hoogleraar klinische farmacologie verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

“Als ziekenhuisapotheker en hoogleraar klinische farmacologie werk ik aan het optimaliseren van doseerschema’s voor geneesmiddelen. Het doel daarbij is een optimale balans te vinden tussen werkzaamheid en bijwerkingen. De combinatie van mijn werk als onderzoeker en ziekenhuisapotheker, stelt mij in staat de resultaten van het onderzoek toe te passen in de behandeling in de dagelijkse praktijk. Het onderzoeksgebied van de klinische farmacologie is bij uitstek van belang bij de behandeling van kinderen. Bij deze jonge patiënten is het optimaal kiezen van de juiste behandeling en dosis essentieel. Ik hoop als nieuw lid van de WR KiKa mijn steentje bij te dragen aan selecteren van het beste onderzoek. Daarbij steun ik specifiek het onderzoek dat de beste kansen biedt voor verbetering van de behandeling  .”

 

Onderzoeker aan het woord

Dr. Esther Hulleman doet samen met een groep enthousiaste collega’s onderzoek naar kinderkanker. Lees hier het verhaal van Dr. Esther Hulleman.

foto Esther Hulleman

(Foto: Mark van den Brink)

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken. Lees hier het verhaal van Dr. Ronald Kuiper. Dr. Roland Kuiper1

Mooi resultaat behaald na afronding van het promotieonderzoek: nieuw medicijninzicht voor kinderen met acute lymfatische leukemie.

Het KiKa aspaonderzoek nieuwsraginase onderzoek heeft weer een nieuw inzicht opgeleverd. Eerder hadden dr. Rob Pieters, dr. Inge van der Sluis en dr. Wing Tong ontdekt dat er voor kinderen met lage asparaginase spiegel door een allergie voor het medicijn asparaginase, een alternatief geneesmiddel beschikbaar is wat leidt tot goede asparaginase spiegels. Ook zagen zij dat kinderen met een stille (verborgen) allergie ook een lage asparaginase spiegel hebben. Dit kan de dokter aantonen door bloedonderzoek.

Nu hebben zij een ander stofje bestudeerd dat vrijkomt bij het geven van het  medicijn asparaginase aan kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Dit stofje dat vrijkomt heet ammoniak. Dit is voor de gezonde mens schadelijk, maar kinderen die asparaginase nodig hebben voor deze vorm van bloedkanker hebben bijna nooit last van het vrijkomende ammoniak. De onderzoekers hebben gekeken of ook ammoniakspiegels in het bloed gemeten kunnen worden, om te kunnen zien of kinderen een allergie hebben of een stille (verborgen) allergie.

Zij ontdekten dat de ammoniakspiegel steeg (na een infuus asparaginase), bij kinderen die goede asparaginasespiegels hadden. Alleen was bij de helft van de kinderen de ammoniakspiegel hoger dan gewenst om het medicijn goed te laten werken. Echter de ammoniakspiegel steeg ook na het geven van asparaginase bij kinderen met een allergie of stille (verborgen) allergie, maar dan minimaal.

Bij het vergelijken van asparaginasespiegels en ammoniakspiegels blijken de asparaginasespiegels veel beter gebruikt te kunnen worden om te kunnen kijken of het medicijn asparaginase goed werkt, dan de ammoniakspiegels in het bloed.

Deze asparaginasespiegels worden in het vervolgproject (KiKa nummer 146) verder uitgebreid bestudeerd met als doel: een verbeterde controle op dit medicijn.

Hier is het volledige rapport te lezen.

 

 

Pagina 1 van 612345>>