Onderzoek

Om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen en behandelingen te verbeteren is veel onderzoek nodig. Mede dankzij KiKa worden veel belangrijke onderzoeken naar kinderkanker gefinancierd. Met als doel: 95% genezing. Ons streefjaar is 2025.


Nieuws

Tom Voûte Awards 2017

Op 28 september zijn de Tom Voûte Young investigator Awards uitgereikt door KiKa aan 2 getalenteerde jonge kinderkanker onderzoekers. Ook dit jaar was de jury onder de indruk van het hoge niveau van alle inzendingen.

De winnaars van dit jaar zijn Ariadne Ooms van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (links op de foto) en René Marke van het Radboud MC (rechts op de foto). Beiden ontdekten in hun onderzoek nieuwe informatie over kinderkanker die kan bijdragen aan betere en nieuwe behandelingen in de toekomst.

Ariadne heeft nieuwe DNA afwijkingen gevonden die voorkomen in een deel van de niertumoren bij kinderen. Zij zag dat een deel van deze afwijkingen vooral voorkomen in niertumoren met een slechte prognose. Deze afwijkingen kunnen daarmee gebruikt worden om te bepalen of een patiënt een extra zware behandeling nodig heeft. Bovendien kunnen deze afwijkingen als aanknopingspunt dienen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

René keek in zijn onderzoek naar de oorzaak van therapie ongevoeligheid bij patiëntjes met leukemie. In zijn onderzoek vond hij dat in een deel van de leukemiepatiënten een bepaald eiwit minder aanwezig is. Deze patiënten bleken veel ongevoeliger voor behandeling met veelgebruikte geneesmiddelen zoals prednisolon en dexamethason. Daarmee vormen deze patiënten een nieuwe groep met een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. Toekomstig onderzoek zal erop gericht zijn de gevolgen op moleculair niveau te onderzoeken en aan te pakken met nieuwe medicijnen.

Voorspellend model voor elke rhabdomyosarcoom patiënt

Rhabdomyosarcoom is een kwaadaardige tumor van spierweefsel die onder andere kan voorkomen in het hoofd-halsgebied. Als gevolg van de behandeling kunnen deze patiëntjes op latere leeftijd last krijgen van bijwerkingen zoals vervorming van het gezicht, spraakproblemen en gehoorverlies. Deze hebben vaak een grote lichamelijke en geestelijke impact. In een door KiKa gesteund onderzoek zal voor het eerst het effect van alle mogelijke behandelingen voor rhabdomyosarcoom op het ontstaan van verschillende bijwerkingen in kaart worden gebracht. Met deze gegevens zal vervolgens een model worden gemaakt waarmee voor elke patiënt kan worden voorspeld welke behandeling het minst kans geeft op een bepaalde bijwerking. Hiermee kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de beste behandeling met het laagste risico op de bijwerkingen waar die patiënt het meest tegenop ziet.

Lees meer over dit onderzoek op: https://www.kika.nl/wp-content/uploads/2017/07/onderzoek297.pdf

Ontwikkeling nieuwe medicijnen voor leukemie bij baby’s

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hebben onlangs in het laboratorium een nieuw type medicijnen ontdekt dat zeer effectief is tegen leukemiecellen van baby’s. Aangezien op dit moment nog steeds 65% van de baby’s met leukemie overlijdt, is dit een zeer welkome vinding. Helaas bleken deze middelen ook veel schadelijke bijwerkingen te kunnen geven. Daarom wordt op dit moment, met steun van KiKa, onderzocht hoe deze middelen aangepast kunnen worden zodat ze wel heel effectief zijn, maar zo min mogelijk schade kunnen toebrengen. De nieuwe medicijnen remmen een groep van 11 eiwitten tegelijk. De onderzoekers bestuderen daarom nu voor elk van deze eiwitten of ze een rol spelen in de leukemiecellen of juist elders in het lichaam belangrijk zijn. Een jaar na de start van het onderzoek is gevonden dat remmen van 5 van deze eiwitten de overleving van de leukemiecellen sterk beïnvloed. In het vervolg van het onderzoek zullen daarom medicijnen die specifiek deze eiwitten aanpakken verder worden getest. Hopelijk brengt dit snel een nieuwe en veilige behandeling voor zuigelingen met leukemie!

Lees hier meer over dit onderzoek.

Naar een betere nachtrust in het ziekenhuis

Binnenkort start een nieuw, door KiKa gefinancierd onderzoek naar stille alarmen. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn alarmen, bijvoorbeeld van de infuuspomp, hoorbaar in de kamer van de patiënt. Deze alarmen gaan vaak meerdere keren per nacht af, waardoor de nachtrust van de patiëntjes en de ouders (die vaak ook in de kamer slapen) ernstig wordt verstoord. In dit onderzoek zal worden getest of zogenaamde “stille alarmen”, die direct een seintje aan de verpleegkundigen geven, in alle gevallen veilig zijn. Hopelijk kan hiermee de nachtrust van kinderen en ouders in de toekomst sterk worden verbeterd!

Lees hier meer over dit onderzoek.

Mini-niertumoren als revolutionair nieuw testsysteem voor therapie

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum zullen, met steun van KiKa, de revolutionaire organoid technologie gaan gebruiken om mini-niertumoren te kweken in schaaltjes in het laboratorium. Deze mini-tumoren worden gevormd uit materiaal van individuele patiënten en hebben de eigenschappen van de originele tumor. Deze techniek maakt het mogelijk om snel een grote hoeveelheid geneesmiddelen te testen. Bovendien kunnen hiermee verschillende geneesmiddelen eerst op de cellen van een patiënt worden getest, voordat ze daadwerkelijk aan de patiënt worden toegediend. Hopelijk zal deze technologie de zoektocht naar nieuwe middelen voor niertumoren in een stroomversnelling brengen. En dat is hard nodig; voor sommige soorten niertumoren zijn de overlevingskansen op dit moment namelijk slechts 30%.

Klik hier voor informatie over dit onderzoek.

Nieuw type kankercel gevonden bij kinderen met neuroblastoom

Wetenschappers van het AMC hebben een nieuw type kankercel ontdekt bij kinderen met neuroblastoom. In hun onderzoek, dat mede mogelijk is gemaakt door KiKa, ontdekten zij dat deze kankercellen ongevoelig zijn voor de gangbare chemotherapie. De resultaten van het onderzoek zijn gisteren gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.

Neuroblastoom is een agressieve vorm van kinderkanker. Meestal kan neuroblastoom in eerste instantie goed bestreden worden met chemotherapie. Toch komt bij 70% van deze kinderen de kanker na enkele jaren weer terug. De kanker reageert dan niet meer op chemotherapie en de patiëntjes overlijden uiteindelijk. De onderzoekers vonden dat juist de teruggekeerde tumoren massaal uit dit nieuw ontdekte type kankercel bestaan. Op dit moment wordt er hard gewerkt om geneesmiddelen te vinden die het nieuw ontdekte celtype kunnen doden. Hopelijk kan hiermee de genezingskans op termijn worden verbeterd.

Lees meer over dit onderzoek:

https://www.kika.nl/wp-content/uploads/2016/08/onderzoek173.pdf 

https://www.kika.nl/wp-content/uploads/2012/04/onderzoek33.pdf

Onderzoeker aan het woord

Bij de onderzoeken die door KiKa financieel ondersteund worden, zijn vele enthousiaste onderzoekers betrokken.

Lees hier het verhaal van dr. J. Meijerink

Foto onderzoeksteam dr. J. Meijerink
v.l.n.r.:

  1. Jules Meijerink
  2. Jordy van der Zwet
  3. Yvette van Helsdingen
  4. Wilco Smits
  5. Kirsten Canté-Barrett
  6. Eric Vroegindeweij
  7. Jessica Buijs-Gladdines

Nieuw veelbelovend medicijn tegen leukemie bij baby’s gevonden

Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum hebben een medicijn gevonden dat heel goed lijkt te werken tegen leukemie bij baby’s. Een zeer welkom resultaat aangezien nu nog steeds 65% van deze baby’s overlijdt. KiKa steunt nu ook het vervolg van dit onderzoek waarin het middel verder getest zal worden. Hopelijk wordt de werking van dit middel hiermee snel bevestigd zodat het ingezet kan worden bij deze jonge patiëntjes.

 

Klik hier voor meer informatie over het eerste deel van het onderzoek
Klik hier voor meer informatie over het vervolgonderzoek

 

Grote late effecten studie van start

Onlangs is deel 2 van de grote landelijke SKION-LATER studie van start gegaan. Overlevenden van kinderkanker krijgen vaak te maken met nare late effecten als gevolg van hun ziekte of behandeling. Voorbeelden hiervan zijn hartproblemen, onvruchtbaarheid, ontwikkeling van andere tumoren, maar ook psychische problemen. In de SKION-LATER studie wordt onderzoek gedaan naar een grote reeks van deze late effecten. Daarvoor worden de komende 3 jaar meer dan 5000 overlevenden van kinderkanker uitgenodigd om deel te nemen. Door deze studie zullen late effecten in de toekomst beter opgespoord en behandeld kunnen worden. Bovenal zal de behandeling zo aangepast kunnen worden dat late effecten zoveel mogelijk voorkomen worden. KiKa ondersteunt, samen met stichting ODAS, de infrastructuur van deze studie met een programma subsidie. Daarnaast financiert KiKa ook specifieke projecten binnen deze studie, zoals deze studie naar kwetsbaarheid.

Therapie-ongevoelige leukemiecellen aangepakt

In een door KiKa gefinancierd onderzoek is een belangrijke oorzaak van ongevoeligheid voor medicijnen bij T-cel leukemie gevonden. Vervolgens is het in laboratoriumproeven gelukt deze ongevoeligheid te omzeilen met experimentele medicijnen. Deze mooie bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift PLoS Medicine.  In het vervolg-onderzoek, dat opnieuw door KiKa wordt gesteund, zal bestudeerd worden hoe deze nieuwe medicijnen ingezet kunnen worden voor toekomstige patiënten. Hopelijk zal dit snel nieuwe geneesmiddelen opleveren die de overlevingskansen bij kinderen met deze hoog-risico vorm van leukemie kunnen verbeteren.

Pagina 1 van 812345>>