KiKa in je testament

Steeds meer mensen nemen KiKa in hun testament op.

Onderzoek neemt vaak vele jaren in beslag. Daarom is het heel belangrijk dat wij ook in de toekomst op inkomsten kunnen rekenen zodat steeds meer kinderen kanker kunnen overleven.

KiKa in je testament opnemen is een zeer persoonlijke beslissing. Misschien heb je zelfs een specifiek onderzoeksdoel voor ogen. Wij adviseren je daar graag bij. Stuur een mail naar info@kika.nl of bel naar 0900 – 4000888 (€ 0,20/min)

Vraag KiKa jou te bellen

 

Door KiKa in je testament op te nemen maak je het mogelijk om in de toekomst nog meer kinderen kanker te laten overleven.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Wat voor jou de beste manier is hangt af van je persoonlijke wensen en van je situatie. Wij zullen je daar graag over vertellen. In alle gevallen moet je je wens in je testament laten vastleggen door een notaris en daarom wil je misschien liever meteen een persoonlijk advies van een notaris. Je kunt voor een kosteloos advies terecht bij de notarissen en fiscalisten van Van Doorne, de “huisspecialisten“ van KiKa.

Bekijk hier de uitzending van omroep Max: De Nalatenschap, KiKa:

De Nalatenschap - NPO

 

KiKa als erfgenaam

Je kunt KiKa als erfgenaam benoemen. Dit heet een erfstelling. KiKa kan de enige erfgenaam zijn, maar je kunt natuurlijk ook bepalen dat er meer erfgenamen zijn; dat kunnen familieleden zijn maar bijvoorbeeld ook andere goede doelen.

Je beslist zelf welk deel van je erfenis voor KiKa is bestemd. De afhandeling van je nalatenschap doet de executeur testamentair, die zorgt er dan voor dat alles naar jouw wensen wordt uitgevoerd.

Als KiKa de enige erfgenaam is, kun je zelfs in je testament ook KiKa als de executeur benoemen. In dat geval zorgen wij in overleg met de notaris dat alles correct wordt afgehandeld.

Een legaat

Je kunt in je testament ook vastleggen dat KiKa een percentage van je nalatenschap krijgt, of juist een vast geldbedrag. Je kunt ook waardevol bezittingen nalaten, dat kan je huis zijn, maar ook of roerende goederen of bijvoorbeeld effecten.

In zo´n geval regelen wij met de executeur dan de verkoop van het huis of de goederen of de effecten, en zorgen dat de opbrengst aan onderzoek wordt besteed dat KiKa ondersteunt.

Fonds op naam

Iedereen heeft zijn of haar eigen reden om het werk van KiKa te ondersteunen. Het kan zijn dat je een onderzoeksdoel naar een specifieke kankersoort voor ogen hebt. Je kunt daarvoor een Fonds op Naam oprichten. Dat kan overigens ook al tijdens je leven, en in je testament vastleggen dat een (deel) van je nalatenschap aan je eigen Fonds op Naam wordt geschonken.

Een Fonds op Naam draagt de naam die je zelf kiest. Dat kan bijvoorbeeld een familienaam zijn, of de naam van een geliefde. Zo kun je je familienaam verbinden aan het werk van KiKa.

Je kunt zelf bepalen, dus ook nu al bij leven, aan welk KiKa onderzoek het geld uit jouw Fonds op Naam wordt besteed.

Het oprichten bij leven van een Fonds op Naam kan fiscale voordelen bieden. Op de wijze waarop het vermogen wordt beheerd, maak je met KiKa afspraken. Een Fonds op Naam heeft een minimum inleg van € 100.000.

Vruchtgebruik

Je kunt ook bij testament een schenking aan KiKa geven onder de voorwaarde dat je nabestaanden het vruchtgebruik houden. Zo kan je bepalen dat de langstlevende partner in het huis blijft wonen, of dat bijvoorbeeld het rendement van beleggingen ten goede blijft komen aan je partner of voor een bepaalde periode aan kinderen. Daarbij kan dan worden vastgelegd dat na het overlijden van de vruchtgebruiker(s) de gehele nalatenschap aan KiKa vervalt.

Hoe benoem ik KiKa in mijn testament?

De volledige gegevens van KiKa zijn:

Stichting Kinderen Kankervrij, ook genoemd: Tom Voûte Fonds, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres te 1181 TR Amstelveen, Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34173893.

KiKa is als goed doel verplicht om nalatenschappen beneficiair te aanvaarden. KiKa kan zodoende nooit aansprakelijk worden gesteld voor schulden in de nalatenschap die groter zijn dan de baten.