Schenken met een belastingvoordeel

blauwe-envelop-belastingdienst-470x340KiKa is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij  ‘KiKa’
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa is: 811549914

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Gegevens voor uw belastingaangifte

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een akte
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting Kinderen Kankervrij  ‘KiKa’
Locatie: Amstelveen
ANBI status: Ja
Culturele Instelling: Nee

Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking
Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa:       811549914
Transactienummer:
– Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoeft u niet in te vullen;
– Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door KiKa en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.

Wilt u KiKa steunen met een periodieke schenking?

Een periodieke schenking hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte.
Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en KiKa waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende. Download hier het formulier voor een periodieke schenking; de schenkingsovereenkomst.

Schenkingsovereenkomst

Mocht u een periodieke schenking aan KiKa willen doen, vragen we u deze in tweevoud op te maken, te ondertekenen en per post te sturen naar:

Stichting Kinderen Kankervrij ‘KiKa
T.a.v. Karen Klein
Antwoordnummer 1036
1180 VD Amstelveen

* Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als u deze ingevuld aan ons terugstuurt zullen wij de periodieke machtiging zo snel mogelijk verwerken.

ANBI status controleren

Klik hier om de ANBI status van KiKa te checken.

Naam:  Stichting Kinderen Kankervrij
Vestigingsplaats:  Amstelveen

Voor meer informatie:  www.belastingdienst.nl

ANBI FC

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar info@kika.nl.