Het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie wordt het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. De beste zorg voor kinderen met kanker en onderzoek naar kinderkanker komen in dit centrum onder één dak. En niet, zoals nu het geval is, verspreid over zeven verschillende locaties in Nederland. Deze centralisatie zal de kwaliteit van zorg en onderzoek verder verhogen. Het volume aan onderzoek neemt toe. KiKa maakt zich hard voor de realisatie van het Prinses Máxima Centrum.

Nieuwsbrief! 

Lees hier de nieuwsbrief over de start van de bouw van het Prinses Máxima Centrum!

nieuwsbrief PMC

 

De droom van een arts 

rob pietersOnder deze titel was 4 oktober in KRO Kruispunt TV een documentaire te zien zijn over het Prinses Máxima Centrum.

De makers volgden de afgelopen jaren onder meer kinderoncoloog Rob Pieters, een van de drijvende krachten achter het Prinses Máxima Centrum.

Kinderen in beeld
Twee kale jongetjes met aan hun neus een buisje voor sondevoeding, racen met stepjes door de gang. In de hal van het Prinses Máxima Centrum komen ze een lotgenootje tegen. Ze vragen: ‘Wil je mee steppen?’ Het jongetje: ‘Zo meteen, als mijn voetjes geen pijn meer doen.’ Een van de steppende jongetjes is Fady (5). Hij heeft neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Dapper ondergaat hij de behandelingen, waarvoor hij met zijn ouders uit Rotterdam komt. De dagen in het ziekenhuis duren lang, vooral omdat Fady voor veel onderzoeken niet mag eten. Zijn moeder blijft altijd bij hem slapen. Zijn vader probeert naast de ziekenhuisbezoeken nog te werken en het huishouden draaiende te houden. Hij heeft veel vertrouwen in de artsen van het Prinses Maxima Centrum. ‘Maar ik ben bang voor het leven van mijn zoon.’ Zo zegt hij in het programma.

Lange voorbereiding
Er gingen jaren van vergaderen aan vooraf, maar eind 2014 opende een eerste afdeling van Prinses Máxima Centrum de deuren binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Rob Pieters en de zijnen hielden dat ene doel voor ogen: het verhogen van de overlevingskans van kinderen met kanker. Pieters in de uitzending: ’Wij hebben ons de vraag gesteld: Waar zou je je eigen kind laten behandelen?’

PrinsesMaximaCentrum

KiKa is straks een van de grootste financiers van de onderzoeken die plaats vinden in het Prinses Máxima Centrum

Onderzoek-Prinses-Maxima-Centrum-300x200KiKa en het Prinses Máxima Centrum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor financiering van onderzoek. KiKa zal straks een van de grootste financiers zijn van onderzoeken die plaats vinden in het Prinses Máxima Centrum.
Wat is de stand van zaken van het Prinses Máxima Centrum? Het Prinses Máxima Centrum is in oktober 2014 gestart met het ‘Start Máxima’ binnen in het WKZ Utrecht. Er worden al 120 patiëntjes met solide tumoren behandeld.
De planning van de nieuwbouw is als volgt: na het 2e kwartaal van 2015 kan de grond bouwrijp gemaakt worden en zullen de voorbereidingen van de bouw starten. In het 3e kwartaal van 2015 start de bouw. In 2017 zal het Prinses Máxima Centrum haar deuren van de nieuwbouw openen en zullen alle 500 kinderen er terecht kunnen.

De komst van het Prinses Máxima Centrum is heel belangrijk

werkbezoek-koningin-prinses-máxima-centrum-3Per jaar krijgen in Nederland zo’n 500 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor. Nu vindt het onderzoek en de behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende kinderoncologische centra. Ook worden de behandelingen steeds specialistischer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. En het verhoogt de kwaliteit van onderzoek en zorg.

 

Is de zorg voor kinderen met kanker in Nederland op dit moment niet goed genoeg?

De zorg voor kinderen met kanker in Nederland is zonder meer goed: 75% van de kinderen met kanker geneest. Desondanks is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen. Wij willen het onderzoek naar kinderkanker en de zorg voor kinderen met kanker nog verder verbeteren, zodat de overlevingskans stijgt naar 95% en het aantal gezondheidsproblemen als gevolg van de behandeling kleiner wordt.

 

Meer informatie over het Prinses Máxima Centrum? Ga hier naar de website van het Prinses Máxima Centrum
Doneren aan onderzoek naar kinderkanker? Klik hier