Wijzigings-/ opzegformulier

Met het onderstaande formulier kun je het donateurschap stopzetten, je uitschrijven uit het adressen bestand van KiKa en een adreswijziging doorgeven.
Een andere wijziging doorgeven, of zijn er vragen? Stuur dan een e-mail naar info@kika.nl

Selecteer wijzigingssoort:

Uw gegevens:
Geslacht: manvrouw
Voorletters*:
Tussenvoegsel:
Achternaam*:
Geboortedatum*:
 
Uw oude adresgegevens (in geval van verhuizing, anders svp uw huidige adres invoeren):
Straat*:
Huisnummer*:
Postcode*:
Plaats*:
 
Uw nieuwe adresgegevens (in geval van verhuizing):
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
 
(Post)bankrekeningnummer:
E-mailadres*:
Telefoon:
Opmerking: