Hans Meel en Kirsten Vrenken winnaars Young Investigator Awards

Tom Voûte Young investigator Awards 2018

Op 30 oktober 2018 zijn de Tom Voûte Young investigator Awards uitgereikt door KiKa aan 2 getalenteerde jonge kinderkanker onderzoekers.

De genomineerde jonge onderzoekers mochten hun onderzoek presenteren tijdens het symposium dat georganiseerd werd ter ere van de opening van het Prinses Máxima Centrum. Een hele eer aangezien het programma verder gevuld werd door topwetenschappers vanuit de hele wereld. 

De winnaars van dit jaar zijn Hans Meel en Kirsten Vrenken. Beiden deden belangrijke ontdekkingen in de zoektocht naar nieuwe behandelingen voor agressieve kinderkanker. 

Hans heeft in zijn onderzoek een combinatie van geneesmiddelen gevonden die in het laboratorium effectief werkt als behandeling voor hersenstamtumoren. Een veelbelovend resultaat wat hopelijk uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe behandelingoptie voor hersenstamtumor, de meest agressieve vorm van kinderkanker waarbij op dit moment helaas geen genezing mogelijk is.
Kirsten bestudeerde de biologie van de agressieve vorm van neuroblastoom. Zij vond een eiwit dat bijdraagt aan uitzaaiing en therapie ongevoeligheid van deze kanker. Met deze kennis kunnen nieuwe behandelingsopties voor deze kinderkanker gezocht worden.

Meer informatie over het onderzoek van Hans en Kirsten:

Hans Meel-Ontwikkeling van nieuwe behandelingopties voor hersenstamtumor bij kinderen. 
Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG of hersenstamtumor), is de meest agressieve vorm van kinderkanker: de meeste patiënten met een DIPG overlijden binnen een jaar na diagnose en er is geen kans op genezing. Tumoren in de hersenstam kunnen niet operatief worden weggenomen doordat ze zich in een essentieel deel van de hersenen bevinden. Bovendien groeien DIPG cellen vaak tussen de gezonde hersencellen door en zijn er als het ware ‘mee verweven’, wat chirurgie veelal onmogelijk maakt. Daarnaast zijn deze tumoren bijzonder resistent voor chemotherapie, mede doordat geneesmiddelen vaak niet in de hersenen kunnen komen omdat ze worden tegengehouden door de zogenaamde bloed-hersen barrière .

Hans toonde aan dat een bepaald proces in de DIPG cellen zorgt voor het verweven groeipatroon en de therapie-resistentie van DIPG. Bovendien vond hij dat een eiwit dat dit proces aanstuurt actief is in hersenstamtumor cellen. Remming van dit eiwit zorgt ervoor dat DIPG cellen veel gevoeliger worden voor een ander recent gevonden middel. Combinatie van deze 2 middelen maakt de DIPG cellen bovendien veel gevoeliger voor bestraling. Deze combinatie van middelen is selectief voor tumorcellen en komt goed door de bloed-hersen barrière heen. Met proeven in het laboratorium liet Hans bovendien zien dat de combinatie van deze middelen een effectieve behandeling van DIPG vormen. Veelbelovende resultaten die hoop geven voor betere behandelmethoden voor deze nu nog ongeneesbare tumor. 

Kirsten Vrenken-De biologie van agressieve neuroblastoom cellen.
Neuroblastoom is een agressieve vorm van kinderkanker. Meestal kan neuroblastoom in eerste instantie goed bestreden worden met chemotherapie. Toch komt bij 70% van deze kinderen de kanker na enkele jaren weer terug. De kanker reageert dan niet meer op chemotherapie en de patiëntjes overlijden uiteindelijk. Het is daarom van groot belang nieuwe behandelingsopties te vinden voor deze teruggekeerde kankercellen. Hiervoor is het essentieel om eerst goed te begrijpen wat er mis gaat in deze agressieve neuroblastoom cellen. 

Kirsten liet zien dat in terugkerende neuroblastoom cellen een programma wordt aangezet dat ervoor zorgt dat de neuroblastoom cellen blijven groeien, uitzaaien en ongevoelig zijn voor behandeling. Het eiwit SNAI kan dit programma aanzetten en is actief in neuroblastoom cellen. Kirsten liet zien dat het uitschakelen van dit eiwit in neuroblastoom cellen ervoor zorgt dat de cellen minder kunnen uitzaaien en dat ze gevoeliger worden voor therapie. Dit eiwit en het programma dat het aanstuurt vormen daarmee een interessant nieuw aangrijpingspunt voor therapieën voor agressieve neuroblastoom.

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
25% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren