Tom Voûte Young Investigator Award 2014

14-02-07 FB en WS Tom Voûte Award 2014Wij feliciteren Reineke Schoot (op foto links) en Ingrid Ariës. Zij mochten tijdens de KiKa Promovendi dag op woensdag 5 februari 2014 de ‘Tom Voûte Young Investigator Award’ in ontvangst nemen. KiKa reikt de awards jaarlijks uit aan 2 jonge onderzoekers werkzaam op het gebied van kinderoncologie.

De 2 jonge onderzoeksters ontvingen de award voor hun bijdrage aan het onderzoek naar acute lymfatische leukemie (ALL). Ingrid deed onderzoek naar het optreden van ongevoeligheid voor de behandeling van ALL, terwijl Reineke haar onderzoek richtte op het optreden en voorkomen van infecties tijdens de behandeling van ALL.

 

 

 

 

 

Reineke Schoot – Emma Kinderziekenhuis – AMC Amsterdam

Het voorkomen van infecties bij het gebruik van catheters met ethanol
 Kinderen met kanker hebben voor hun behandeling vaak een permanent infuus nodig in een groot bloedvat: de port-a-cath. Dit infuus kan echter geïnfecteerd raken, een infectie die moeilijk te behandelen is en waarvoor een langdurige behandeling met intraveneuze antibiotica nodig is. De aristocaths studie is een nationale gerandomiseerde klinische trial waarin onderzocht is hoe deze infecties voorkomen kunnen worden. In deze studie is aangetoond dat ethanol de catheter schoon kan maken en dat wanneer je regelmatig ethanol gedurende twee uur in de catheter spuit, de helft van de catheter infecties voorkomen kunnen worden. Ook heeft de studie laten zien dat het een veilige behandeling is en dat het niet leidt tot schade aan de lever.

Ingrid Ariës – Sophia Kinderziekenhuis – Erasmus MC Rotterdam

Ongevoeligheid voor prednisolon in acute lymfatische leukemie: van oorzaak naar meer doelgerichte en gepersonaliseerde  behandeling
Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Ongevoeligheid voor chemotherapie, met name voor het belangrijkste medicijn prednison, is één van de redenen waarom kinderen de ziekte ALL niet overleven. Het doel van dit 4-jarig promotietraject was om nieuwe targets en medicijnen te ontdekken, die mogelijkerwijs kinderen die voorheen niet reageerden op de prednison behandeling  toch gevoelig voor dit medicijn te maken. In het proefschrift (http://www.e-pubs.nl/?epub=i.aries) van Ingrid Ariës wordt er beschreven dat er verschillende mechanismen verantwoordelijk zijn voor de ongevoeligheid en dat dit per individu verschillend kan zijn. Verder wordt er aangetoond dat deze mechanismen kunnen worden geremd met verschillende remmers/medicijnen.  Enkele van deze medicijnen worden al gebruikt voor andere vormen van kanker en kunnen hierdoor wellicht sneller worden toegepast voor de behandeling van ALL.