Maarten van der Weijden

2 extra KiKa onderzoeken gefinancierd!

Maarten van der Weijden heeft met zijn afgeronde elfstedenzwemtocht van dit jaar maar liefst 6,5 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Maarten van der Weijden heeft bekend gemaakt dat hij door deze mooie opbrengst nog 2 extra KiKa onderzoeken zal financieren! In totaal financiert hij hiermee 4 KiKa onderzoeken. De twee extra onderzoeken richten zich op de bijwerkingen en late effecten van kinderkanker.

De overlevingskans van kinderen met kanker is de afgelopen jaren sterk verbeterd, wat heeft geleid tot een groeiend aantal survivors. Veel van deze survivors krijgen echter te maken met lange-termijn effecten van hun ziekte en behandeling, de zogenoemde late effecten. Op 45-jarige leeftijd heeft naar schatting 95 procent van de survivors last van een chronisch gezondheidsprobleem en heeft 80% een ernstige of levensbedreigende chronische aandoening. 

Het eerste onderzoek bekijkt of hartschade als gevolg van de behandeling van kinderkanker al in een vroeger stadium opgespoord kan worden. Op dit moment is hartfalen de grootste oorzaak van niet-kanker gerelateerd overlijden. In Nederland worden daarom alle overlevenden van kinderkanker gecontroleerd in gespecialiseerde late-effecten poliklinieken op afwijkingen van de hartfunctie. Het vroeg opsporen van hartschade, nog tijdens de behandeling, maakt tijdige behandeling van de schade mogelijk en zo mogelijk kan de schadelijke behandeling ook worden aangepast. Lees hier meer over het eerste onderzoek. 

Het tweede onderzoek bestudeert zowel de negatieve als positieve psychosociale gevolgen van het doormaken van kinderkanker. Het identificeren van survivors met verhoogde kans op psychosociale problemen is lastig omdat veel verschillende factoren hierop van invloed zijn. Door deze studie uit te voeren binnen de grote LATER studie, waarin 5000 overlevenden van kinderkanker worden onderzocht, is uitgebreid onderzoek mogelijk. De resultaten van deze studie zullen het mogelijk maken om kwetsbare survivors op te sporen en begeleiding te optimaliseren. Hierdoor kunnen psychosociale lange termijn gevolgen in de toekomst tot een minimum worden beperkt. Lees hier meer over het tweede onderzoek. 

Meer informatie over de andere onderzoeken die gefinancierd worden door de Maarten van der Weijden Foundation: 
- Optimale behandeling kinderen met uitgezaaide kanker.
- Onderzoek naar zeldzame, zeer agressieve (rhabdoïde) tumoren bij kinderen die voornamelijk in de hersenen en nieren voorkomen

Fotografie: Maarten van der Weijden foundation, Raymond van Olphen

Steun KiKa

Elke week krijgen 10 kinderen kanker.
19% redt het niet.

Doneer

Steun KiKa

De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Word donateur of steun ons éénmalig.

Doneren