Wijk van Goud in Rotterdam

De eerste jaar VMBO leerlingen van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam hebben, in het kader van hun Maatschappelijke stage, een activiteitendag voor de wijk georganiseerd. De opbrengsten van de stempelkaarten en de rommelmarkt zijn voor KiKa.
De activiteiten vinden plaats op Parkpodium 1943 in de wijk Delfshaven te Rotterdam. Aanvang 13.00 uur, eindtijd 17.00 uur.