Topkeepers.nl veilt shirts

Topkeepers.nl veilt shirts voor Kika.De stichting Topkeepers.nl is op haar eigen website een veiling begonnen die tot doel heeft geld bijeen te brengen voor KiKa. Ruim twintig bekende keepers hebben hun wedstrijdkleding voor dit doel ter beschikking gesteld. Op de website www.topkeepers.nl kunnen belangstellenden een bod doen op één of meer van deze outfits.
De stichting Topkeepers.nl, heeft als doelstelling het keepersvak onder de jeugd te promoten, en wil dit bewerkstelligen door het organiseren van allerlei evenementen, die met het keepersvak te maken hebben. Bekendste activiteit is de jaarlijkse Cees Olierook Keepersdag die wisselend bij een van de eilandelijke voetbalverenigingen wordt georganiseerd. Op de website van de stichting is dagelijks nieuws over keepers en het keepersvak te lezen. De stichting wil echter ook aandacht besteden aan kinderen die niet kunnen sporten. “Zieke en getraumatiseerde kinderen worden vaak belemmerd in hun kind zijn. Ze bevinden zich in een situatie waarin lachen, zingen, spelen en sporten, en al die andere dingen, die horen bij het kind zijn, niet meer vanzelf sprekend zijn. Hun omgeving is meestal gericht, op het behandelen en verhelpen van een aandoening of ziekte.”, aldus de stichting Topkeepers.nl heeft voor haar steun gekozen voor KiKa. De veiling van de keepershirts loopt tot begin december van dit jaar, zodat de hoogste bieders hun shirts rond de kerstdagen in huis zullen hebben.