TooropMavo in Actie!

De TooropMavo gaat zich op donderdag 20 december a.s. inzetten voor KiKa. De school gaat met maar liefst 70 leerlingen naar de Koopgoot (het centrum) van Rotterdam om daar een flashmob te houden. Het doel van deze actie is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Op dezelfde dag zijn andere leerlingen van de school bezig met workshops, waarmee ook geld opgehaald zal worden voor KiKa. Wat gaat de TooropMavo doen? De leerlingen gaan diversen workshops doen, waarmee geld opgehaald wordt. In het kader van hunSocial X-mas hebben ze overdag een Winter High Tea georganiseerd, waarbij zij omwonenden hebben uitgenodigd om mee te eten waarmee natuurlijk geld opgehalen wordt. Hun sportieve leerlingen doen deze dag de volgende activiteiten: schaatsen en klimmen. Hiervoor hebben leerlingen sponsors moeten zoeken. De creatieve leerlingen gaan deze dag bonbons maken, kaarsen versieren of theater spelen. Voor deze activiteiten halen zij geld op door middel van sponsoring. Waarom zet de TooropMavo zich in voor de KiKa?

De TooropMavo heeft meerdere redenen waarom zij KiKa een warm hart toedragen. Vele hiervan spreken voor zich, een school die een goed doel wil steunen komt al snel uit bij een doel dat zich inzet voor kinderen. Echter, de belangrijkste reden dat zij zich hard maken hiervoor,  ligt echter bij een leerling van de school. Een meisje van 16 jaar die jaren lang heeft gevochten tegen deze ziekte waarmee zij nog dagelijks geconfronteerd wordt door medische bezoeken, verzwakking van het lichaam, grote hoeveelheden dagelijkse medicatie en alle sociale beperkingen van dien. Afgelopen schooljaar heeft zij haar examen gehaald en is zij naar de opleiding voor doktersassistente gegaan. Haar grootste wens is dat zij KiKa wil bedanken. De TooropMavo vindt dit streven zo hartverwarmend dat zij haar wens in vervulling willen laten gaan. Wat kunt u doen? Wilt u deze actie ook steunen? Kom dan naar de Koopgoot in Rotterdam op donderdag 20 december a.s om 14:00 uur om deze flashmob te bewonderen!

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:6|label:’|0,0&sensor=false ‘