SuperSpreekbeurtenWedstrijd, stem nu!

Emma en Joy hebben meegedaan aan de SuperSpreekbeurtenWedstrijd en zij zitten nu in de filnale! De spreekbeurt gaat over kanker en zij hebben stemmen nodig om dit te kunnen winnen. Een oproep van de dames op ze te stemmen. Dit kan via http://stem.omroep.nl/zapp/2008/14-2205ssb78. Zij hebben de stemmen hard nodig. Wij zijn erg benieuwd naar de spreekbeurt!