Sponsorloop instroomopleidingen Koninklijke Marine

Patrick is werkzaam bij de instroomopleidingen van de Koninklijke Marine. Hij geeft les aan jonge mensen die van de burgermaatschappij instromen bij Defensie. Deze matrozen krijgen op school 12 weken militaire vorming. Tijdens deze opleiding moeten zij ook diverse sporttesten doen. Aan het eind van de opleiding doen zij een sporteindtest, waarin een van de onderdelen de "coopertest" is. Patrick’s idee is om deze coopertest (zoveel mogelijk meters lopen in 12 minuten) te combineren met een "sponsorloop". De 120 leerlingen moeten thuis of bij de marine "sponsors" zoeken en deze op een "sponsorlijst" noteren. Ze kunnen dan gesponsord worden per ronde wat ze gaan lopen tijdens de coopertest. De inleg per ronde is natuurlijk aan de sponsors zelf. Maar hoe meer rondes, hoe meer sponsors, hoe groter het bedrag per ronde, hoe meer geld een leerling kan ophalen. De sponsorlijsten met het geld wat de leerlingen bij elkaar gelopen hebben, verzamelen de instructeurs. Het totale geldbedrag willen zij dan doneren aan KiKa.