Sponsoring Kika n.a.v. proefplaatsing

Ik heb de afgelopen maanden zonder vergoeding werkzaamheden voor een
bedrijf verricht na de diagnose en behandelingen voor borstkanker. Doel
was een nieuwe werkomgeving en functie.
Na enkele maanden heb ik echter zelf moeten besluiten om de
werkzaamheden te beeindigen.
Ik heb aan De directie en medewerkers van HBF/Interbouwconsult het voorstel gedaan om een donatie aan KiKa te doen. Dat hebben zij gedaan. En wel in de vorm van een donatie van 1.500,- euro!