Sponsoractie bij 70 jarig bestaan Korps Commandotroepen (KCT) maart 2012

Op 24 maart 2012 vierde het Korps Commandotroepen (KCT) haar 70-jarig bestaan met de inmiddels traditionele vijfjaarlijkse commandoreünie. Om dit lustrum een speciaal tintje te geven organiseerde Commandovereniging Gelderland (COV Gld), in samenwerking en samenspraak met het Korps Commandotroepen (Commissie Reünie) en de Commandostichting, een 5-daagse wandelmars van Schaarsbergen naar Roosendaal. De afstand van 180 kilometer werd van maandag 19 t/m vrijdag 23 maart afgelegd en op zaterdag 24 maart jl werd het detachement, onder begeleiding van de Pipes en Drum band “The Seaforth Highlanders”, stipt om 09.45 uur, bij aanvang van de reünie, de “tranenpoort” van de Engelbrecht van Nassaukazerne gepasseerd. Een detachement van maar liefst 58 oud-commando’s heeft deelgenomen aan de deze unieke reüniewandelmars. De organisatie en deelnemers aan de Reüniewandelmars (RWM), voorafgaande aan de Commandoreünie van 24 maart jl., kunnen met een tevreden gevoel terug kijken! De sponsoractie voor KiKa gekoppeld aan het initiatief van Commandovereniging Gelderland heeft maar liefst € 41.447,70 opgebracht. Een geweldig resultaat dankzij de gezamenlijke inzet en het enthousiasme van wandelaars en verzorgers, met natuurlijk de steun en donaties vanuit alle delen van de samenleving. Een symbolische cheque zal worden overhandigd op 25 augustus aanstaande.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:6|label:’|0,0&sensor=false ‘