Rust zacht lieve Tim!

Laatste wens Tim WeerstandBrief van de moeder van Tim Weerstand.

Op 17 april van dit jaar is onze zoon Tim Weerstand op 15-jarige leeftijd overleden, nadat ruim een half jaar eerder een zeer agresieve vorm van botkanker bij hem was geconstateerd. Alle mogelijke behandelingen zijn door de artsen uit de kast getrokken, maar het mocht helaas niet baten, het enige dat ze hem nog konden bieden was "tijd".

Iedereen in Tim zijn omgeving was enorm onder de indruk van de kracht en de positieve instelling die hij tijdens zijn ziekte tot het allerlaatste moment bleef uitstralen. Ondanks zijn eigen ziekte bleef hij evengoed constant aan anderen denken. Voor ons was dat aanleiding om gehoor te geven aan de zeer nadrukkelijke wens van Tim. Hij wilde dat zijn ziekte en zijn overlijden werd aangegrepen om geld te geven aan KiKa. Opdat andere kinderen met dezelfde ziekte het beter zouden vergaan. En zo geschiede.

De crematie van Tim vond onder grote belangstelling plaats op 24 april. Daarbij waren op diverse plaatsen collectebussen van KiKa aanwezig; deze bussen konden de vele giften op een gegeven moment niet meer aan. Bij ZVV Zaandijk, waar Tim zijn hele leven heeft gevoetbald, is hier nog een vervolg aan gegeven op 9 en 10 mei bij het jaarlijkse jeugdtoernooi. In totaal heeft dit een bedrag opgeleverd van meer dan € 4.000,- hetgeen inmiddels via de rekening van Tim aan KiKa is overgemaakt. In nagedachtenis van Tim dragen wij KiKa een warm hart toe.

Heleen Weerstand

Wij wensen de familie en vrienden van Tim ontzettend veel liefde, kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.


Laatste wens Tim Weerstand