Puzzelsponsortocht Jeugdclub Kraggenburg

Op vrijdag 16 mei a.s. gaan de jongeren van Jeugdclub Kraggenburg tijdens hun clubavond een puzzelsponsortocht houden waarvan de opbrengst bestemd is voor KiKa!
De jongeren krijgen vrijdag 18 april a.s. de opdracht om in de komende maand zoveel mogelijk sponsors te vinden voor de puzzeltocht. Voor elk goed antwoord op een puzzelvraag krijgen ze van hun sponsors een bedrag dat ze van tevoren samen zijn overeengekomen. Hoe meer sponsors, hoe meer er wordt opgehaald! Deze actie staat niet op zich. Ook de jeugdkerk 12+ en 16+ collecteren al het hele jaar voor KiKa; ook in de jeugddienst van 1 juni a.s. (met als thema ‘Omzien naar elkaar’) wordt er gecollecteerd voor KiKa.