Project: sponserloop en knutselwerk met Montessorischool Helmond

Lotte Kuijper, student aan het ROC Eindhoven, Sport en bewegen, heeft als examenopdracht een project op gezet. Zij doet dit in samenwerking met de Montessorischool Helmond. Het doel van het project is om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel KiKa. Dit word gedaan doormiddel van 2 acties: • Sponsorloop • Verkoop van knutselwerkjes op de kerstmarkt. Sponsorloop: De leerlingen gaan zich sportief inzetten voor KiKa. De leerlingen krijgen een sponsorformulier, waarmee ze zo veel mogelijk sponsors/gulle gevers moeten zoeken. De sponsors kunnen kiezen voor een bedrag per rondje of een vast bedrag. Bij de sponsorloop moeten de leerlingen zo veel mogelijk rondjes lopen om zo zoveel mogelijk geld te verzamelen. Dit doen ze niet voor niks, de leerling die het meeste geld inzamelt krijgt een hele leuke prijs, maar ook de klas die het meeste inzamelt verdient een prijs. De leerlingen krijgen nog een informatie les ter voorbereiding. In deze les krijgen ze informatie over KiKa en de sponsorloop. Verkoop van knutselwerkjes op de kerstmarkt: De leerlingen gaan zich ook creatief inzetten door op school een heel mooi knutselwerkje met als thema KiKa te maken. Deze knutselwerkjes worden verkocht op de kerstmarkt (22-12). Op deze avond zal ook de prijsuitreiking van de sponsorloop plaatsvinden.