PCBO Oudeland in Hoogvliet rent tijdens de Koninkrijksspelen

Tijdens de Koninkrijksspelen hebebn de kinderen van de basisschool Oudeland in Hoogvliet ook hun beste beentje voorgezet. Zoals een groot aantal andere scholen in Nederland werd er gerend voor het goede doel en de kinderen hebebn bepaald dat het bedrag naar KiKa zou gaan. Op vrijdag 5 juli mocht een vrijwilliger van KiKa maar liefst een bedrag van bijna € 1.000  in ontvangst nemen. Met luid gejuich werd de cheque door de directeur van de school aan hem overhandigd. 004

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:4|label:’|0,0&sensor=false ‘