Opheffing postzegelvereniging Philatelica

De postzegelvereniging Philatelica West-Friesland Oost te Enkhuizen wordt zeer binnenkort opgeheven. Het saldo van de girorekening zal bij opheffing worden overgemaakt aan KiKa.
Op 25 mei 2009 wordt aan de ING formeel gevraagd om de bestaande girorekening op te heffen. Na betaling van alle openstaande kosten zal er ongeveer € 250,- overblijven. Dit wordt overgemaakt naar KiKa.