Nieuwjaarsreceptie PV Meienoar Ien van FrieslandCampina Dronrijp

Op zaterdag 8 januari jl. had de PV Meienoar Ien van FrieslandCampina Dronrijp haar nieuwjaarsreceptie. Een vast onderdeel van de receptie is al jaren de verkoop bij opbod van relatiegeschenken. Dit jaar waren er ook diverse zaken door sponsoren ingebracht. In totaal heeft de verkoop 1941 euro opgebracht Ook dit jaar gaat deze opbrengst naar meerdere goede doelen. De bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst konden bij de opgave vermelden waar zij de opbrengst aan wilden besteden. Na-afloop van de verkoop zijn er vier namen uitgeloot. Een daarvan is KiKa Het bedrag van 485,25 is overgemaakt.