Michelle Creemers 14-8-2010

Michelle Creemers 14-8-2010Op 14 augustus jongstleden is de sterke en dappere Michelle Creemers overleden. Zij is 11 jaar geworden. Bij de uitvaart was er gelegenheid om een gift te doen voor KiKa. Daarbij is het fantastisch bedrag van 1.400 euro bijeengekomen.