Marathon Eindhoven 2009

marathon Eindhoven 2009, Karel en Gerard gaan voor KIKAOp zondag 11 oktober wordt de 26e marathon van Eindhoven (www.marathoneindhoven.nl) gelopen.

Dit verhaal gaat over één deelnemer die er dit jaar tot grote spijt niet bij zal kunnen zijn. Karel van den Bogaard heeft met Gerard van Bussel twee jaar geleden met veel plezier de halve marathon gelopen. Karel heeft echter asbestkanker in een vergevorderd stadium, zodat zijn vaste voornemen om in 2009 de hele marathon te lopen geen doorgang zal kunnen vinden. Tijdens de voorbereiding van Gerard van Bussel is in samenspraak met Karel het plan ontstaan om de hele marathon voor een goed doel te lopen. Daarbij is gedacht aan KiKa. Ze hebben gedacht aan de volgende mogelijke bijdragen: A: € 0.25 per km B: eigen bijdrage.

Karel en Gerard zouden het heel fijn vinden om de komende marathon op deze manier een extra maatschappelijke betekenis te geven en hopen dat veel mensen bereid zijn een bijdrage te schenken. Dat kan op banknummer 92.54.66.298 t.n.v. J.M.W. van den Bogaard-Hurkmans, plaats: Lierop. (betalingskenmerk: “sponsorloop KiKa”).


marathon Eindhoven 2009, Karel en Gerard gaan voor KIKA