Lentebeurs in Steenwijk

Lentebeurs Op zondag 25 maart wordt van 14:00 tot 20:00 uur in Steenwijk een lentebeurs “Vanuit het hart” georganiseerd. Op deze beurs staan kleine ondernemers uit Steenwijkerland voor mensen in Steenwijkerland. De beurs is een verwennerij voor innerlijk en uiterlijk met hapjes, drankjes, dans, healing, massage, beauty, oude ambachten, workshops etc.. Bij de entree staat een collectebus van KiKa, waar zij u vragen een vrijwillige bijdrage te doneren voor KiKa. Ook zal er een verloting gehouden worden, waarvan de opbrengst naar KiKa zal gaan. Voor meer informatie kunt U terecht bij: Peter Reuvers mail@pr-reflex.nl  Roelien Polinder info@dansvlinders.nl  Margriet de Jong info@deoudevesting.nl  Brasserie de oude vesting Meppelerweg 89 8332CV Steenwijk