Kunst voor leven voor KiKa

Stichting “Kunst voor Leven” had i.s.m. SilleKunst een tentoonstelling georganiseerd met schilderijen van kunstenaar Harry van der Wee. De expositie werd afgesloten met een unieke veiling. De bijna 95-jarige Harry heeft alle schilderijen die hij nog in zijn bezit had, geschonken aan de stichting. Er is maar liefst € 15.000 voor KiKa bijeen gekomen! Vandaag, 28 januari 2013, nam een vrijwilliger van KiKa de symbolische cheque in ontvangst bij Harry thuis.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:9|label:’|0,0&sensor=false ‘