Kuehne + Nagel doneert voor de derde maal

Net als voorgaande jaren hebben zij wederom besloten om de gebruikelijke kerstattentie, die zij normaalgesproken aan hun gewaardeerde relaties overhandigden, een andere vorm te geven. Kerst is een mooie tijd om stil te staan bij je medemens en om eens iets te doen voor een ander. De kerstattenties zijn leuk voor even, maar deze donatie aan KiKa is gericht op de langere termijn. Met deze donatie willen zij graag hun steentje bijdragen en KiKa en haar zeven kinderkankercentra in Nederland helpen het onderzoek op het gebied van kinderkanker uit te breiden. Uiteraard hopen zij hun relaties aan het denken te hebben gezet en hopen dat zij hun initiatief wellicht zullen volgen.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:6|label:’|0,0&sensor=false ‘