Jubileum Taffie 6 voor Kika

Voetbalteam TAVV6 heeft ter gelegenheid van hun 5-jarig jubileum diverse acties op touw gezet: veiling, verkoop van diverse artikelen, plaatjes aanvragen, gedeelte opbrengst baromzet, gratis bitterballen en uiteraard een fooienpot. Op 10 oktober vierden de spelers van TAVV6 hun 5 jarig bestaan bij onze sponsor Sporthal De Vlinder. Op deze avond hebben zij middels diverse ludieke acties geld ingezameld voor Kika. De feestavond duurde van 22.00 tot 04.00 waarin 2 DJ’s belangeloos muziek draaiden en er eveneens een belangeloos optreden was van zanger Vincent Nieuwenhuijs. Gedurende de zeer drukbezochte avond is het team volop bezig geweest met het inzamelen van geld voor het goede doel en vol trots konden zij uiteindelijk melden dat zij een u bedrag van € 2.408,45 hebben ingezameld! Een meer dan geslaagde avond!!