JMV GROEP fietst Parijs – Tiel

Uiteindelijk willen we er in slagen een mooi bedrag voor KiKa bijeen te brengen. Het sponsor programma is eenvoudig van opzet, te weten:

1) Gouden sponsor: bedragen vanaf € 500,00
2) Zilveren sponsor: bedragen vanaf € 250,00 tot € 500,00
3) Bronzen sponsor: bedragen vanaf € 100,00

Alle bedrijfsmatige gouden- en zilveren sponsoren worden benoemd met logo en websitelink op de speciaal voor deze fietstocht gemaakte website en worden tevens genoemd op de Rail-Tech Europe 2011 waar de JMV GROEP aan deelneemt 29, 30 en 31 maart.

Voorts zal er aandacht aan de fietstocht worden besteed in lokale kranten en magazines in Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Hierbij zullen de gouden sponsoren worden benoemd.

De JMV GROEP heeft een speciaal rekeningnummer geopend waarop de sponsorbedragen kunnen worden gestort. Dit rekeningnummer is 63.50.02.183 ten name van J.M. Verbeek met omschrijving “JMV GROEP fietst voor KiKa Parijs -Tiel. Tevens verwijzen wij u naar de site WWW.JMVGROEP.NL  waar u doorverwezen wordt naar de link JMV GROEP fietst voor KiKa  Parijs -Tiel.

Na de fietstocht zal in overleg met KiKa een cheque worden overhandigd met daarop het uiteindelijke bedrag wat door de sponsoren bijeen is gebracht.

Bij de directie en medewerkers van de JMV GROEP in Tiel leefde al een tijd de wens om een activiteit met elkaar te ondernemen, een sportieve prestatie neer te zetten maar tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel. Enkele geroutineerde amateur sportfietsers zagen hun kans schoon en wisten de collega’s binnen JMV GROEP en enkele ‘vrienden van’ te overtuigen dat een fietstocht van Parijs naar Tiel toch echt een prestatie van formaat is en wel zeker voor diegenen die inmiddels vergeten zijn waar zij toch hun fiets hebben neergezet na de laatste rit.

De activiteit was daar. Nu nog een maatschappelijk doel. Een gezond leven voor jong en oud is niet vanzelfsprekend en menigeen heeft al eens te maken gehad met dierbaren die getroffen werden door een vorm van kanker. KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen stellen voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Dat is waar KiKa steun voor vraagt en waar de JMV GROEP voor heeft gekozen een bijdrage aan te leveren.

Zowel de activiteit, de 1e fietstocht van de JMV GROEP, als het doel, steun aan KiKa, zijn bekend. De fietsploeg bestaat uit 10 fietsers en wordt gedurende de tocht begeleid door een volgwagen. In de komende periode zullen de fietsers zich, naast het volgen van een uitvoerig trainingsschema, gaan bezig houden met het werven van sponsoren.

Start Parijs 08.00u 09-06-2011
Aankomst Tiel 1600u 12-06-2011