Hoeven draait door, Spinningmarathon, 17 Januari 2010

Niels organiseert een spinningmarathon op zijn stage bedrijf. Deze duurt 3 uur. Er zijn 20 fietsen beschikbaar die voor 20 euro per uur worden verkocht. Verder is er sponsoring van de spinners zelf (bedrijven,werk etc.). De acitiviteit vindt plaats in Hoeven(Noord-brabant) op 17 Januari 2010 van 9:00-12:00. Er komt een artikel op de site te staan: www.sportpunthoeven.nl 

Niels is momenteel een stage loper vanuit CIOS en zit in zijn examenjaar van het profiel fitness(niveau 4). Op zijn bpv adres moet hij een groot project organiseren wat voldoet aan bepaalde eisen. Zo is hij op het idee gekomen om een spinningmarathon te organiseren en een goed doel daarbij te betrekken. De marathon duurt 3 uur, het bedrag dat bij elkaar gesponsord wordt overhandigt hij aan KiKa.