Henk 70 jaar

Op 4 september 2013 hoop Henk 70 jaar te worden, een mijlpaal in het leven. Viering gaat plaatsvinden op een feestavond in een restaurant in zijn woonplaats Heiloo. Hierbij zullen zo’n 70 tot 80 mensen aanwezig zijn. Vanuit de gedachte, “je hebt eigenlijk alles al en met heel veel flessen drank op huis aan is vast niet zo goed voor je”, heeft hij het idee opgevat geen cadeaus’s e.d. te vragen, maar aan de genodigden een geldelijke bijdrage te vragen voor een goed doel. En daarbij is zijn keuze gevallen op KiKa. Het is zijn bedoeling bij de ingang van de gelegenheid, waar de feestavond wordt gehouden, een doos met een gleuf neer te zetten, waar de mensen hun bijdragen in kunnen deponeren. Na de verjaardag wil hij de verkregen bijdragen in één totaalbedrag aan KiKa overmaken.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:6|label:’|0,0&sensor=false ‘