Havo 4C de Rede te Terneuzen organiseert collecte en kerstmarkt

Havo 4C de Rede te Terneuzen steunt Kika!In oktober 2011 is klas HAVO 4C van Scholengemeenschap de Rede in Terneuzen begonnen met een project voor KiKa tijdens het vak Culturele Kunstzinnige Vorming. De projectleiders, Quinten Gelderland en Carmen Bernaert, hadden samen met hun twaalf klasgenoten gekozen voor KiKa als het Goede Doel om zoveel mogelijk geld voor op te halen. De reden dat de scholieren voor KiKa hebben gekozen, is dat ze van nabij meemaakten hoe medescholieren hebben gevochten tegen Havo 4C de Rede te Terneuzen steunt Kika!kanker. Om geld binnen te halen zijn sponsors gezocht die ze vonden in het Zeeuwse bedrijfsleven. Er is een collecte gehouden op school en er is ook een Kerstmarkt georganiseerd. Tijdens deze groots opgezette markt werd een verloting gehouden. Men kon terecht voor (warme) drank met wafels en als klapper werd een veiling georganiseerd, waarbij men kon bieden op door de leerlingen gemaakte kunst. Het project, dat door Quinten en Carmen is gezien als zeer leerzaam en waar door de hele klas met veel enthousiasme aan werd deelgenomen, haalde al meerdere keren de regionale pers. De prachtige cheque van € 1.655 werd op 1 februari overhandigd aan de vertegenwoordigster van KiKa, onder belangstelling van de hele groep.