Halloween in het Lamprei 2011

Vanuit de bewonersvereniging "Het Lamprei" te Veldhoven wordt dit jaar een leuk mini-evenement georganiseerd, dat speciaal gericht is op de kleinste wijkbewoners. In dit evenement willen de bewoners speciale aandacht vragen voor KiKa. Bewoners worden op de hoogte gebracht van KiKa in de uitnodiging voor het evenement. Daarin wordt ze gevraagd om een donatie te doen op Giro 8118 ten nane van KiKa.

Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober 2011 om 19:00 uur.
Libel, Veldhoven