Groep 8 De Tweemaster voor Kika

In een kringgesprek ontstond in groep 8 spontaan het idee een actie voor KiKa te beginnen
We
hebben posters, ouderbrieven en spaarpotten gemaakt en de leerlingen
van groep 8 zijn groepjes van 4 naar de andere groepen gegaan om uitleg
te geven over KiKa, de actie en om alle hulp in te roepen.
Nu, een week later, hebben we afgesloten en er is een bedrag van € 210
binnengekomen!