Fryka (Fryslân kaatst op 25 mei in Gaast)

Johan, Folkert en Karel, zijn een kaatsteam (partuur) en acteren op het hoogste niveau binnen de kaatssport. In het kaatsseizoen, dat duurt van mei tot september, kaatsen ze binnen Friesland in veel verschillende dorpen en steden. Het partuur heeft het initiatief genomen om KiKa onder de aandacht te brengen binnen het kaatspubliek. Een ieder van hen is wel eens geconfronteerd met de ziekte kanker. Maar niet een van hen moet er aandenken dat deze ziekte ook bij een van hun eigen kinderen zal worden ontdekt. Niemand heeft echter de garantie dat ze gevrijwaard blijven. Wat zij wel kunnen doen is bijdragen leveren aan de onderzoeken. Door het uitdragen en het doneren van een deel van het sponsorgeld, willen ze KiKa graag ondersteunen. Daarnaast organiseren ze in samenhang met diverse kaatsverenigingen een aantal evenementen om geld in te zamelen. Een van die acties zal zijn om met zoveel mogelijk 2-tallen onderling een balletje zo vaak mogelijk heen en weer te slaan. Dit zal gebeuren tijdens het ‘Iepen Fryske kampioenskip baltsje ferdruwen’ in Gaast in samenwerking met de kaatsvereniging ‘Trije in ien’ op 25 mei dit jaar. Met donaties, ludieke acties, live muziek en inleggeld zal er zoveel mogelijk geld ingezameld worden voor KiKa. Voor meer informatie over hun acties kunnen jullie terecht op onze website www.fryka.nl.  Kaatsveld de Boppeslach te Gaast.