Fancy Fair in Stiens

26 augustus is ere een Fancy Fair in Stiens, ter ere van het 20 jarig jubileum van buurtereniging Gysbert Japicx in combinatie met openhuis Dagbesteding Talant. Woensdag 26 augustus van 13.30 uur tot 16.00 uur Terrein Dagbesteding Talant Gysbert Japicxstraat 6 9051 EP Stiens.