Een nieuwe baan voor Peter van Rijswijk

Op 4 februari neemt Peter van Rijswijk tijdens een receptie op het kantoor te Breda afscheid als landmeetkundige van het Kadaster en gaat hij zich geheel wijden aan zijn teken- en adviesbureau met het vervaardigen van splitsingstekeningen. Ter gelegenheid hiervan heeft hij aan alle genodigden voor zijn afscheidsreceptie, die niet met lege handen willen komen, gevraagd om een donatie voor KiKa.