Donatie Piet van der Werf Classic

Op 20 april is er bij Van Tilburg-Bastianen Groep B.V een fietstocht georganiseerd ter ere van het afscheid van de heer Drs P. van der Werf als voorzitter van de raad van Commissarissen van het bedrijf. Voor deze toertocht hebben diverse sponsors materialen beschikbaar gesteld, TB een prachtig shirt, Rings Goirle een Bidon, MSS Transport een bijdrage in de kosten en van Strien reclame de belettering van de cheque. Door deze donaties zijn de volledig kosten gedekt en is het inschrijfgeld van de deelnemers volledig ten goede gekomen van KiKa. Totaal hebben de 70  deelnemers een donatie bij elkaar gefietst van € 2.100. Piet van Der Werf en de organisatie van deze toertocht wil de TB directie, alle fietsers, vrijwilligers, sponsors en betrokkenen hartelijk danken voor de enorme inzet, gulle gave en sportieve prestatie.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:6|label:’|0,0&sensor=false ‘